Coalitie Dongeradeel: burger of bootjes?

Te Gast
Leeuwarder Courant, 12 september 2013

burger of bootjes_foto

Een begrotingstekort van drie miljoen, dat is wat de gemeente Dongeradeel boven het hoofd hangt door de bezuinigingen van dit kabinet. Toch blijft de coalitie van CDA, FNP en CU inzetten op het bevaarbaar maken van de Súd Ie. Dat kan niet zonder ingrijpende bezuinigingen op de sociale voorzieningen. De muziekschool, verenigingen en het zwembad komen daarmee weer in gevaar. Het wordt tijd voor de coalitie om te kiezen: de burger of de bootjes.

En ook al moet het definitieve besluit nog vallen, de bootjes lijken het te winnen. Voor de zomervakantie trokken CDA, FNP en CU namelijk al 200.000 euro uit om te beginnen met de voorbereidingen van het Súd Ie-project. Het Waddenfonds had net daarvoor weliswaar maar de helft van de gevraagde subsidie voor het project toegekend, maar dat mocht de bootjespret niet drukken. Ondanks hevige protesten van de oppositie, besloot de coalitie toch alvast gemeenschapsgeld beschikbaar te stellen voor dit heilloze project.

Heilloos, ja, want het is nog altijd niet duidelijk wat het op gaat leveren als boten van maximaal 2,40 meter hoog over de Súd Ie kunnen varen. Werkgelegenheid, verwacht het college. En meer watertoeristen. Maar dat is allemaal nattevingerwerk, een gedegen analyse ontbreekt.

Wat wel duidelijk is, is dat Dongeradeel het Súd Ie-project op dit moment helemaal niet kan betalen. De gemeente stevent af op een begrotingstekort van maar liefst 2,9 miljoen euro in 2017. Er zal keihard bezuinigd moeten worden om de jaarlijkse kosten van 700.000 euro op te brengen die nodig zijn voor het Súd Ie-project en de andere projecten binnen het ‘Kuorke Dokkum’ (o.a. de aanleg van een nieuwe westelijke rondweg).

Die bezuinigingen moeten onder andere worden gerealiseerd door ‘indringende keuzes’ te maken in de niet-wettelijke taken, zo schreef het college onlangs in de perspectiefnota. De muziekschool, het welzijnswerk, verenigingen en het zwembad moeten daarbij weer vrezen voor hun voortbestaan. Allemaal sociale voorzieningen die erg belangrijk zijn voor de burgers in Dongeradeel.

Wij roepen de coalitie daarom op om een andere ‘indringende keuze’ te maken en te stoppen met het Súd Ie-project en de andere projecten in het ‘Kuorke Dokkum’. Met de 700.000 euro die daarmee vrijkomt, kan dan voorkomen worden dat de burger nog verder de dupe wordt van de dadendrang van deze coalitie. Dat zal in ieder geval onze inzet zijn bij de begrotingsbehandeling in oktober.

JOUKE DOUWE DE VRIES
Fractie De Vries/Van der Galiën