WMO-wachtlijst Noardeast-Fryslân gehalveerd

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 23 februari jl. kon onze wethouder Jouke Douwe de Vries dit positieve nieuws melden, dat mede door het amendement van S!N raadsbrede steun kreeg. Een mooie opsteker!

Door een nieuwe werkwijze is de wachtlijst van WMO-aanvragen in de gemeente Noardeast-Fryslân gehalveerd. Met een raadsbreed aangenomen amendement werd in november 2022 extra geld beschikbaar gesteld om de wachtlijsten terug te dringenDaarmee kon extra personeel worden aangenomen. Daarnaast worden sinds 1 januari 2023 minder complexe aanvragen vlotter toegekend.

Het eerste deel van de wachtlijst van WMO-aanvragen is op die manier sterk teruggebracht. Na anderhalve maand staat de teller van 374 op 185 aanvragen. Van de 185 aanvragen die nu nog wachten, kan de gemeente 71 redelijk snel verwerken. De andere aanvragen komen ook aan bod, maar hebben langere doorlooptijd nodig omdat dit complexere vraagstukken zijn. Met de structureel andere werkwijze, die nu is ingevoerd, gaat de gemeente er vanuit dat er geen extreem lange wachtlijsten meer gaan komen.

Nieuwe werkwijze

De wachtlijsten voor een WMO-aanvraag stegen in 2022 flink. Bij de begrotingsraad in november stelde de raad 200.000 euro extra beschikbaar om de achterstand weg te werken, onder andere om extra menskracht in te zetten. Daarnaast wordt bij eenvoudige aanvragen gewerkt met voorlopige toekenning en een steekproefsgewijze check achteraf. Daarmee kunnen deze aanvragen sneller worden afgehandeld.

Per 1 januari 2023 is hiermee gestart. “In grut komplimint foar ús organisaasje dat se dit sa flot oppakt hawwe en dat al nei oardel moanne dit resultaat boekt is,” zegt wethouder De Vries. “En ek de kommende moannen wurdt der flink op ynsetten om de oanfragen yn behanneling te nimmen en minsken dy’t help freegje, sa flot as mooglik te betsjinjen.”