Motie bestrijding invasieve waterexoten, 17 mei 2023

Op 17 mei diende S!N een motie m.b.t. de bestrijding van invasieve waterexoten. Deze motie werd mee ingediend door ChristenUnie en Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân en werd raadsbreed aangenomen. Een aantal weken daarvoor hadden wij ons namelijk door een ambtenaar van de gemeente bij laten praten over de bestrijding van exoten in onze gemeente. Een effectieve bestrijding van exoten is immers van groot belang omdat deze soorten nagenoeg geen natuurlijke vijanden hebben. Zij zullen zich daarom blijven voortplanten en veel andere inheemse soorten verdringen en verstikken. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor het natuurlijke evenwicht en de biodiversiteit.

Tijdens dit gesprek bleek dat de exotenbestrijding op het vaste land binnen onze gemeente goed op peil wordt gehouden en dat de exoten op deze manier binnen de perken worden gehouden. Dit mede vanwege de 60,000 euro die bij de begroting naar de bestrijding van invasieve exoten is gegaan.

Als het gaat om de bestrijding van waterexoten zoals de waterteunisbloem dan blijkt dat de bestrijding van deze exoten feitelijk stil ligt. De bestrijding van deze waterexoten is namelijk een gedeelde verantwoordelijkheid en vergt nauwe samenwerking met het Wetterskip Fryslan. De ambtenaren lieten ons weten dat de vergoeding die wij als gemeente van het Wetterskip horen te ontvangen voor de onderhoud van onze wateren (waaronder de bestrijding van exoten) onvoldoende is om de waterexoten effectief te kunnen bestrijden.

Hoewel de problematiek met deze waterexoten nu nog relatief meevalt, zal dit probleem zolang er geen bestrijding plaatsvindt als maar groter worden. Bovendien is heeft de uitblijvende bestrijding ook gevolgen in stroomafwaarts gelegen gebieden zoals het kwetsbare Lauwersmeergebied. De boswachter aldaar ervaart reeds overlast van bepaalde exoten. Een proactieve aanpak is dus van belang en die hopen we met deze motie te stimuleren en nadrukkelijk onder de aandacht van het Wetterskip te brengen.

De motie vind je hieronder: