Beslút ontwikkelkader Harddraverspark

Na jaren van voorbereiding lag vanavond het voorstel van het ontwikkelkader voor het Harddraverspark voor. 

Manon roemde het college dat zo ver is dat er echt grote stappen gemaak kunnen worden. Zij gaf dan ook namens de fractie S!N een compliment voor het mooie en duidelijke plan!

Eind juni is er al gesproken over dit ontwikkelkader. En nu ligt er een duidelijk plan waar verder mee gewerkt kan worden.

“Door het herontwikkelen van het Harddraverspark willen wij een aantrekkelijk stadspark realiseren, waar toeristisch-recreatieve voorzieningen en natuurlijk sport, samenkomen!” zei Manon van der Meij-Baron namens de fractie S!N in haar betoog.

Wij gaan er vanuit dat er, bij het uitwerken van de plannen, ruim aandacht is voor de communicatie met de huidige gebruikers van het Harddraverspark en ook de bewoners van de Eelaan en het Schapedijkje.

Zoals in ons coalitieakkoord “Ferbûn mei de Mienskip” staat; sport en bewegen zorgt voor gezonde, participerende en gelukkige inwoners. Meedenken en faciliteren!

Samen met FNP, het CDA, Tien en de VVD diende S!N de motie mee in, die het college oproept te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om binnen het budget een kostenneutraal veld te realiseren, dat multi-functioneel kan worden ingezet voor recreatie en sport. 

Het ontwikkelkader werd vastgesteld en daar is S!N trots op.