S!N: “Veel bereikt en boordevol ambitie voor Noardeast-Fryslân”

NOARDEAST-FRYSLÂN – S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) heeft de afgelopen raadsperiode veel bereikt met haar deelname aan de coalitie en het college van Noardeast-Fryslân. “En daar willen wij een vervolg aan geven,” zegt S!N-lijsttrekker en wethouder Jouke Douwe de Vries. “We zitten boordevol ambitie voor de komende vier jaar.”

Bij de vorige verkiezingen werd S!N, met vier zetels, de derde partij in de gemeenteraad van Noardeast-Fryslân. “Een mooi resultaat dat we op 16 maart a.s. hopen te overtreffen,” geeft De Vries aan. “We gaan voor vijf zetels!”

Resultaten

Met de resultaten die S!N de afgelopen jaren heeft geboekt, denkt De Vries dat dat mogelijk moet zijn. “Als wethouder Sociaal Domein en Onderwijs heb ik me ingezet om tot nieuw armoedebeleid te komen. Wij zijn er trots op dat dit samen met ervaringsdeskundigen tot stand is gekomen. Ook ligt er nu, na jaren, een gedragen integraal huisvestingsplan voor het onderwijs met mooie nieuwbouwplannen voor de scholen in onze gemeente.”

Daarnaast is mede dankzij S!N een financiële regeling voor dorpshuizen in het leven geroepen, waarbij ze worden gecompenseerd voor de OZB-afdracht. Ook heeft S!N diverse bouwplannen van dorpshuizen en sportclubs financieel ondersteund. Bovendien is Noardeast-Fryslân een regenbooggemeente geworden en heeft vanuit de gemeente steeds een duidelijk ‘nee’ tegen gaswinning geklonken.

Er ligt nu ook een natuurnota en bomenbeleidsplan en er is een begin gemaakt met het bevorderen van de biodiversiteit. “Hier moet nu voortvarend uitvoering aan worden gegeven,” zegt De Vries. “Hetzelfde geldt ook voor de nieuwbouwplannen voor de scholen.”

Ambitie

S!N is dan ook nog lang niet klaar en zit boordevol ambitie voor de komende raadsperiode. “Zo willen wij de zorg laagdrempeliger en dichterbij organiseren door meer samen te werken met het onderwijs en welzijnswerk. Daar heb ik als wethouder een begin mee gemaakt en daar wil ik graag verder mee; ook omdat dit erg belangrijk is voor de betaalbaarheid van de zorg richting de toekomst.”

In haar verkiezingsprogramma pleit S!N voor een versnelling van de woningbouw en het behoud van voorzieningen, met name op de dorpen. Daarnaast vindt S!N dat er nu echt werk gemaakt moet worden van het bevorderen van de bodemvruchtbaarheid en moet de overgang naar duurzame energie met meer ambitie worden opgepakt.

Jonge kandidaten

Om die ambities waar te maken, komt S!N met een lijst met veel jonge kandidaten bij de eerste 10. Na de ervaren Jouke Douwe de Vries op plek 1, Sjoerd Keizer op 2 en Rebecca Slijver op 3, volgen de zittende raadsleden Kevin Merkus (plek 4) en Manon van der Meij-Baron (plek 5), beiden dertigers.

Nieuw op de kandidatenlijst is de 23-jarige rechtenstudent Mark de Boer uit Kollumerzwaag op plek 6. Jesse Nutma uit Dokkum is de huidige fractieondersteuner en secretaris van het bestuur. Hij is 24 en staat op plek 7. De jonge zorgondernemer Marije van der Staal (30) uit Burdaard bezet plek 8 en Dokwurk-medewerker Emanuel van Arkel (33) is 9e in de rij. De eerste 10 kandidaten worden gecompleteerd door Ruurd-Jan Torensma (33), die velen wellicht al kennen als toneelspeler of van de versafdeling van de Jumbo in Dokkum.

Als echte ‘lijstduwers’ fungeren Jaap Holvast, oud-directeur van het Lauwerscollege in Kollum, en doarpsomtinker Dirk Vis uit Hallum op de laatste twee plekken van de lijst; met in totaal 29 kandidaten. Een brede groep betrokken mensen met allemaal een lokaal, sociaal en groen hart. Kortom, stem 16 maart a.s. lijst 3 – S!N.

Zie hier de hele kandidatenlijst en het volledige verkiezingsprogramma.