Werkbezoek Holwerd aan Zee

Vrijdagmiddag 2 juli werd de fractie van S!N ontvangen op het kantoor van Holwerd aan Zee.

Marco Verbeek van Holwerd aan Zee heeft de raadsleden bijgepraat over de stand van zaken. Hij vertelde vol enthousiasme over onder andere de plannen voor landschappelijk inpasbare overnachtingsmogelijkheden. 

S!N is onder de indruk van het werk achter de schermen bij Holwerd aan Zee.  Er wordt keihard gewerkt aan dit mooie project met volop kansen voor onze regio. 

Een prachtig en ambitieus plan.

Richard Rintjema van Dorpsbelang Holwerd vertelde over de betrokkenheid van inwoners en over een enquête die is gehouden. Belangrijkste punt wat naar voren werd gebracht door dorpsbewoners is de krapte op de woningmarkt. Men maakt zich daar duidelijk zorgen over. Er wordt gewerkt aan een Masterplan waarin onder andere de woningnood, zorg en de sociale voorzieningen worden meegenomen.

De betrokkenheid in het dorp is groot. Net als in meerdere dorpen in onze gemeente Noardeast Fryslan, komen de ideeën en plannen van onderop, uit de mienskip. S!N is daar trots op!