Debat 18 januari 2024, Locatiescan AZC Dokkum

Op donderdag 18 januari vond debat plaats over een locatiescan voor een AZC (Aszielzoekerscentrum) in Dokkum. Namens S!N bracht Sjoerd Keizer hier een duidelijk standpunt over naar voren.

Het college vroeg de gemeenteraad om een locatiescan uit te voeren naar mogelijkheden voor een permanente opvanglocatie voor maximaal 250 asielzoekers in Dokkum. Hiervoor is eerder besloten tot een draagvlakonderzoek. Sjoerd trapte met een reactie op dit draagvlakonderzoek af.

“ Met 39% een hoge score, maar 61% heeft niet gestemd om wat voor reden dan ook. Van de 36383 zijn 14142 reacties terug gekomen, waarbij 60 % negatief tegenover een AZC staat. Let wel dat dit gaat om 8485 stemmen, dit is dus maar 23% van onze inwoners. We weten dus nog steeds niet hoe de meerderheid van onze inwoners denkt over het opzetten van een AZC. Iedere partij zal de uitslag van het onderzoek interpreteren en dat is hun goed recht. Dat is het risico wanneer je een draagvlakonderzoek organiseert en wij hebben dit voorstel om een onderzoek in te stellen ondersteunt. In dit geval hadden wij meer naar de oppositie moeten luisteren.”

Diverse media hebben gereageerd op het onderzoek en wat S!N opvalt is dat men zich afvraagt of er wel goed is nagedacht over dit onderzoek. Deze raad is in 2022 gekozen door onze inwoners en dat moet toch genoeg zijn om een beslissing te nemen. Daarnaast heeft de raad vertrouwen gegeven aan ons college.

S!N durft zich nog wel degelijk uit te spreken voor het vestigen van een AZC in Dokkum en dat heeft te maken dat ons verkiezingsprogramma hier heel erg duidelijk in is en onze achterban en kiezers verwachten dat wij voor gaan stemmen. S!N steunt het college dan ook.

Sjoerd dankte voor de steun van de kerkelijke organisaties die oproepen om vluchtelingen barmhartig op te nemen. Het opnemen van maximaal 250 is maar een half procent van het aantal inwoners van onze gemeente. Sjoerd is zelf vrijwilliger geweest bij de noodopvang van Syriërs in Kollum en Dokkumer Nieuwe Zijlen en de verhalen die deze mensen hebben meegemaakt gaan je door merg en been en gaan je vormen. Hij sprak de verwachting uit dat heel veel inwoners in onze sociale gemeente klaar staan om vrijwilliger te worden en deze vaak wanhopige mensen een waardige ontvangst gaan geven. Op 1 februari besluit de raad over het voorstel van een locatiescan voor een AZC in Dokkum.