Motie enerzjyhubs Noardeast-Fryslân

Op donderdagavond 21 maart 2024 diende Marije namens de fractie S!N een motie in waarin zij opriep om richting de Provinsje een duidelijk signaal over het energieprobleem van Hallum af te geven en zorg uit te spreken over de werkgelegenheid en het behoud van bedrijven in Hallum.
Aanleiding voor de motie is het overbelaste energienet.

82 % van de mensen heeft niet in de gaten hoe groot het probleem is of weet wat netcongestie is. Het probleem is echter zo groot dat onze regionale economie er door onder druk gezet wordt. Er is te weinig ruimte op het stroomnet en dat zorgt er voor dat woningbouw, bedrijfsleven en industrie vast komen te lopen. Terugleveren, aansluiten, verduurzamen, besparen worden hierdoor bemoeilijkt. Ondertussen krijgen bedrijven prikkels van de overheid, aan de ene kant in de vorm van subsidies, aan de andere kant in de vorm van boetes op een te hoog gasverbruik. Vaak hebben de ondernemers wel de plannen, het geld en de motivatie om te verduurzamen, maar kunnen ze simpelweg niet verder omdat het stroomnet er (nog) niet klaar voor is.

Hier maakt de fractie S!N haar dan ook zorgen over. Wij juichen verduurzaming uiteraard toe, maar maken ons tegelijkertijd ook zorgen over de werkgelegenheid. Het lokaal opwekken van energie voor eigen (of gedeeld) gebruik is mogelijk in een energie hub. Dat is een soort ring waar je energie op kunt leveren als je teveel hebt, en waar je energie van kunt gebruiken als je te weinig hebt. Dit is een oplossing voor bijvoorbeeld bedrijven die te veel stroom opwekken en bedrijven die te weinig stroom geleverd kunnen krijgen. Uit onderzoek in opdracht van de provincie is gebleken dat energiehubs een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de Friese energietransitie.

In het dorp Hallum zijn ze al vergevorderd met de plannen voor een energie hub. Nu bleek echter dat de Provinsje vooral kijkt naar het onderzoeken van energiehubs in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Onze regio, en Hallum, mogen daar niet op achterblijven vindt S!N en daarom dienden wij een motie in waarin wij het college opriepen om onze zorgen over de werkgelegenheid en het bestaan van deze bedrijven in onze regio te delen met de Provinsje en Gedeputeerde Staten in ieder geval te verzoeken om Hallum mee te nemen in het onderzoek naar energiehubs. De motie werd raad breed aangenomen.