Kevin Merkus (S!N) stopt als raadslid

Kevin Merkus (31) stopt om privéredenen als raadslid in Noardeast-Fryslân. Merkus is 8 jaar actief geweest in de gemeentepolitiek.

“Ik ben in 2015, als jongste raadslid, gestart in de gemeente Kollumerland c.a.,” vertelt Merkus. “In de periode die achter mij ligt heb ik veel mogen leren en in verschillende rollen mee mogen draaien. Ik kijk met heel veel plezier terug op de afgelopen jaren.”

De fractie van S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) vindt het erg jammer dat Merkus besloten heeft te stoppen, maar heeft ook veel respect voor zijn besluit. “Kevin was van grote waarde voor onze fractie en partij,” geeft fractievoorzitter Manon van der Meij-Baron namens de fractie aan. “Hij had met zijn jarenlange ervaring altijd een hele goede inbreng. We zullen hem missen.” Merkus was naast raadslid ook plaatsvervangend voorzitter van de raad en lid van de agenda- en auditcommissie.

Door het vertrek van Merkus is Sjoerd Keizer als eerste gevraagd om weer toe te treden tot de raad. Sjoerd Keizer is voldoende hersteld om terug te keren. Keizer was vorig jaar net begonnen aan zijn eerste termijn als wethouder Economie, Recreatie & Toerisme en Sport, toen hij in juni vorig jaar om gezondheidsredenen moest stoppen. “It beslút fan Kevin kaam ûnferwachts,” zegt Keizer. “Doe’t de fraach kaam oft ik wer yn de fraksje woe, haw ik der goed oer neitocht. Ik fiel my goed en ik ha der wer sin oan!”