Polityk Kafee

Afgelopen woensdag 19 april vond het Polityk Kafee in het Raedhûs in Dokkum plaats. Marije mocht daar vertellen over haar ervaringen als raadslid. “Ik sjoch echt posityf werom op it earste jier. It is echt folle leuker as ik oan it begjin tocht hie. Nei de earste pear moanne tocht ik, hoe moat dit aanst, at it ophâld?!” 

Bekijk op RTVNOF het hele artikel en de fragmenten.