Mondelinge vraag Meedoen-pas Arriva

Tijdens It Beslút van donderdag 18 april bevroeg Sjoerd het college op de meedoen-pas van Arriva. Jouke Douwe de Vries gaf bij monde van het college aan dat men op dit moment nog bezig met een onderzoek naar de meedoen-pas als onderdeel van het armoedebeleid. S!N is benieuwd naar de resultaten van dit onderzoek en wacht dit af.