S!N over het sportaccommodatiebeleid

Foto: www.wtoc.frl

Afgelopen 9 sept jl. was er op de Campus in Kollum een informatiebijeenkomst over de harmonisering van het sportaccommodatiebeleid. Ook S!N was van de partij en we hebben deze avond als waardevol ervaren. Het verslag met daarin een opsomming van hetgeen die avond bij de verschillende vertegenwoordigers is opgehaald geeft een goede weergave van de informatie die tot ons is gekomen.

Tijdens het debat in de raad van Noardeast-Fryslân bracht S!N-raadslid Manon van der Meij duidelijk onze standpunten naar voren: “S!N is voor een goed sport en accommodatiebeleid wat past bij de sportieve ambities van de verschillende verenigingen.”

Dat er, nu de gemeenten Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadiel zijn opgegaan in een nieuwe gemeente, geharmoniseerd moet worden is duidelijk. Financieel zal er in ieder geval geharmoniseerd moeten worden: maar dit kan niet in 1x keer. Wat S!N betreft moet er dan ook sprake zijn van een overgangsperiode. Zodat de verschillende verenigingen en beheersstichtingen de tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe beleid. Het nieuwe beleid zou ons inziens ook pas kunnen ingaan per het volgende seizoen.

Wat S!N betreft wordt de gemeente verantwoordelijk voor het groot onderhoud aan sportvelden. De verschillende verenigingen/stichtingen hebben immers moeite met het reserveren van voldoende middelen. Op deze manier komen we tegemoet aan de wens van verschillende beheersstichtingen om het jaarlijks onderhoud bij hen zelf te houden. Dit stuk eigenaarschap moeten we als gemeente mogelijk maken. Wel willen we het college meegeven dat wij als groene partij geen voorstander zijn van het gebruik van kunstgrasvelden maar dat meer duurzamere oplossingen bijv. het uitbreiden van natuurgrasvelden onze voorkeur heeft.  De opstallen moeten ons inziens (voor zover dit nog niet het geval is) worden overgedragen aan de verschillende sportverenigingen.