Jeugdbeleid weer op agenda

jeugdparlementdongeradeel

Ondanks veel kritische vragen vanuit de andere raadsfracties staat, na het initiatiefvoorstel van Dongeradeel Sociaal, het jeugdbeleid eindelijk weer op de agenda van raad. Er komt een werkgroep die een expertmeeting gaat voorbereiden om zo samen met de jongeren tot een nieuw jeugdplan te komen.

Al bij de begroting in oktober vorig jaar kwam Dongeradeel Sociaal met een voorstel om geld vrij te maken voor jeugdparticipatie. Dat werd toen door de meeste fracties resoluut van de hand gewezen. Reden voor Dongeradeel Sociaal om nu opnieuw met een initiatiefvoorstel te komen, omdat het jongerenwerk in Dongeradeel zwaar onder druk staat.

Zo kent de gemeente Dongeradeel sinds dit jaar geen jongerenwerkers meer. Zij zijn ‘mienskipswurkers’ geworden met andere taken. Verder worden er op dit moment geen jeugdactiviteiten meer georganiseerd in jongerencentrum Zero in Dokkum. Zero is op dit moment nog maar enkele keren per week open, dankzij de inzet van vrijwilligers. Ook wordt een budget van € 25.000,- voor jeugdactiviteiten niet gebruikt.

De coalitie en het college willen pas in 2016 met een jeugdfonds komen. Door het initiatiefvoorstel komt daar nu dus weer een beetje schot in. Dongeradeel Sociaal stelde voor om het jeugdactiviteitenbudget van € 25.000,- dit jaar te gebruiken voor het maken van een nieuw plan voor jeugdparticipatie. Zover wilden de andere partijen niet gaan. De wethouder stelde vervolgens voor om een werkgroep vanuit de raad te vormen en een expertmeeting te houden om samen met de jongeren tot nieuwe plannen te komen. Daar gingen de andere partijen wel in mee. Het is soms maar net wie het brengt en hoe je het noemt…

Wat Dongeradeel Sociaal betreft is het doel bereikt. Het jeugdbeleid staat weer op de kaart in Dongeradeel.