Kamerleden in gesprek met S!N over gaswinning.

Woensdagmiddag waren Tweede Kamerleden Laura Bromet en Paul Smeulders samen met hun fractiemedewerkers Anneke Rooth en Jaap van der Heide op bezoek in Waddenbelevingscentrum de Noordhoren in Holwerd. Ze zijn hartelijk verwelkomt door S!N-wethouder Jouke Douwe de Vries die hen daarna heeft bijgepraat over de herindelingsgemeente Noardeast-Fryslan. Waar 28 van de 29 raadsleden fel tegen gaswinning zijn. Zij voelen zich gesterkt door het college dat ook tegen gaswinning is. De Vries maakte duidelijk dat meedoen aan het omgevingsproces in Ternaard zeker niet gezien moet worden als draagvlak voor gaswinning. Die investeringsagenda komt er alleen te liggen als Wiebes toch besluit om te gaan boren bij Ternaard én onder de Waddenzee. Ook is de zorg geuit over de gelden die dan voor een eventuele investeringsagenda beschikbaar zullen zijn. Het moeten, als het doorgaat, geen spiegeltjes en kraaltjes zijn.

Deze strijd wordt breed gevoerd en daarbij hebben wij de steun van GroenLinks in de Tweede Kamer hard nodig, dat benadrukte ook Frank Petersen van de Waddenvereniging vanmiddag. Tijdens de rondleiding door het waddenbelevingscentrum hebben de kamerleden kunnen zien welk afval er allemaal wordt opgevist uit de Waddenzee, mede na de containerramp begin van het jaar. Maja Geluk heeft met het viertal gesproken over de bedreigingen van het Wad.
Als afsluiting hebben ze gesproken met de vertegenwoordigers van Holwerd aan Zee over dit unieke project en de kansen en mogelijkheden die er zijn.