Kandidatenlijst S!N voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022

1. Jouke Douwe de Vries
DOKKUM
2. Sjoerd Keizer
DE TRIEME
3. Rebecca Slijver
DOKKUM
4. Kevin Merkus
KOLLUM
5. Manon van der Meij-Baron
DOKKUM
6. Mark de Boer
KOLLUMERSWEACH
7. Jesse Nutma
DOKKUM
8. Marije van der Staal
BURDAARD
9. Emanuel van Arkel
DOKKUM
10. Ruurd-Jan Torensma
BURDAARD
11. Reinze Visser
TERNAARD
12. Tineke Admiraal
DOKKUM
13. Marcel Tubben
DOKKUM
14. Annet Baarda
DOKKUM
15. Adam Belmejdoub
IE
16. Sara Hofman
HOLWERT
17. Henk Brouwer
DOKKUM
18. Lammert de Hoop
HIAURE
19. Marguérita van der Linden-de Haan
WARFSTERMOLEN
20. Jan Brinkman
HANTUMHUZEN
21. Rik Koopman
HANTUMHUZEN
22. Colin Bijlstra
BRANTGUM
23. Jens van der Duim
DOKKUM
24. Saskia van Swaaij
DOKKUM
25. Frank de Wilt
BURDAARD
26. Douwe Kuipers
HOLWERT
27. Hans Knijff
DOKKUM
28. Jaap Holvast
DOKKUM
29. Dirk Vis
HALLUM

VERKIEZINGSPROGRAMMA

Sociaal in Noardeast-Fryslân (S!N) is een lokale sociale en groene partij, waarbij ook leden van GroenLinks, Pvda, SP en D66 zich hebben aangesloten. Als brede sociale samenwerkingspartij voelen wij ons verbonden met SociaalLinks in de gemeente Dantumadiel, SAM in de Waadhoeke en SDW (Sociaal Duurzaam Weststellingwerf).

LEES VERDER