S!N vraagt om eerdere aanpak fietspad Hallum

Tot 2029 is er geen budget beschikbaar voor de aanpak van het fietspad langs de Doniaweg in Hallum. Dat stond in een brief van het College van B&W van Noardeast-Fryslân aan de gemeenteraad. De fractie S!N nam hier geen genoegen mee en diende vorige week een motie in om het fietspad eerder aan te pakken.

Begin november diende de CDA-fractie samen met S!N, GB en AL een motie in om de subsidiemogelijkheden voor de aanpak van het fietspad langs de Doniaweg in kaart te brengen. Die motie werd raadsbreed aangenomen. Uit het antwoord van het college begin januari bleek echter dat er geen subsidie is aangevraagd vanuit de middelen voor Fietsimpuls 2020-2022. Groot onderhoud voor het fietspad staat bovendien pas in 2029 gepland. Dan zou er ook pas weer budget beschikbaar zijn.

Dit was aanleiding voor de fractie van S!N om zelf een motie in te dienen die mede ingediend werd door FNP en AL. Daarin wordt het college gevraagd om inzichtelijk te maken wat de kosten zijn van het naar voren halen van de aanpak van het fietspad eerder dan 2029. Om daarnaast aan te geven welke subsidiebronnen mogelijk zijn en dit mee te nemen bij de behandeling van de Perspectiefnota in juli, zodat het zo mogelijk in de begroting voor 2023 kan worden meegenomen. De motie werd door een meerderheid van de raad ondersteund. Alleen de VVD-fractie stemde tegen.

In reactie op de motie liet wethouder Berends weten dat hij ook zal aangeven wat het naar voren halen van de planning zal betekenen voor andere fietspaden en wegen in de gemeente. Het onderhoud daarvan zal in de planning dan naar achteren schuiven. Ook gaf hij aan dat het fietspad langs de Doniaweg eigenlijk te dicht bij de sloot ligt, waardoor eerder verzakking optreedt. Voor S!N is dit extra reden om de aanpak van het fietspad naar voren te halen. Dit spaart tot 2029 immers veel tussentijds onderhoud uit ten gevolge van die verzakkingen.

Rebecca Slijver, fractievoorzitter S!N

Lees hier de motie