S!N positief over plan Harddraverspark, maar tegen een extra brug

Na meer dan 12 jaar gesteggel ligt er nu eindelijk een breed gedragen plan voor de ontwikkeling van het Harddraverspark en daarmee ook voor het Tolhuispark. “Eindelijk duidelijkheid voor de sportverenigingen op het Harddraverspark” verzuchtte S!N-fractievoorzitter Rebecca Slijver tijdens de digitale raadsvergadering.

Er ligt nu een plan waarmee alle sportverenigingen content zijn. Voor S!N heeft het belang van de verenigingen steeds voorop gestaan. Er mocht absoluut geen sprake zijn van gedwongen verhuizing. En dat is gelukt. VV Dokkum kan in het Harddraverspark blijven en krijgt eindelijk een nieuwe kantine en het gewenste kunstgrasveld. De tennisclub heeft ingestemd om toch te verplaatsen naar het Tolhuispark.

Dat geeft ruimte om in het Harddraverspark een groen park te creëren waar toeristen en inwoners kunnen recreëren. In de zomer picknicken op een kleedje en zwemmen vanaf de zwemsteiger. De skatebaan blijft, al schuift die iets op, en daarnaast wordt de Pannakooi geplaatst die eerder uit het Fûgellân verdween. Toeristen kunnen overnachten op de stadscamping of in de nog te bouwen recreatiewoningen. Op loopafstand van de gezellige historische binnenstad.

Al met al is het een monsterklus geweest om alle belanghebbenden mee te krijgen, maar het is gelukt. De schetsen moeten nu nader uitgewerkt worden, waarbij van belang is dat het haalbaar en betaalbaar blijft. De raad zal later een besluit nemen over de uitwerking van de verschillende elementen. Daarbij vormen de schetsen het uitgangspunt. Het project zal in fases uitgevoerd worden, maar het realiseren van de sportvelden en de daarbij horende accommodaties hebben de hoogste prioriteit. Daarover diende S!N samen met FNP een motie in.

De eerste helft is gespeeld en we hebben gescoord, daar zijn we heel blij mee,  nu maken we ons op de voor de tweede helft en gaan we voor de overwinning.

Brug

Cultuur en historie moeten we koesteren en waar het kan versterken. Een extra brug vanuit het Harddraverspark richting het Bolwerk doet daar afbreuk aan, vindt S!N. Veel inwoners denken daar net zo over, blijkt uit de reacties op de sociale media. Daarom heeft S!N tegen de brug gestemd.