Compensatie coronaschade voor dorpshuizen en sportaccommodaties

S!N is opgelucht dat het college heeft besloten om verenigingen en dorpshuizen te compenseren voor schade die zij ondervinden vanwege het coronavirus. In september diende S!N samen met ALL een motie in waarin ze het college verzochten om deze compensatie, en deze week werd bekend dat de gemeente hieraan tegemoet komt.

Zowel de dorpshuizen als de sportverenigingen zijn van groot belang voor de mienskip, en essentieel voor tal van activiteiten voor jong en oud. Maar zowel de sportaccommodaties als de dorpshuizen lopen vanwege corona veel inkomsten mis. Zij hebben het op dit moment financieel erg zwaar. Vanwege hun essentiële maatschappelijke functie vindt S!N het van groot belang dat de gemeente hen hiervoor substantieel compenseert.

Voor de dorpshuizen stelt de gemeente in totaal 35.000 euro beschikbaar; dorpshuizen krijgen hieruit dit jaar nog een tegemoetkoming op basis van hun aantal vierkante meters oppervlak. Sportaccommodaties worden gecompenseerd door de kwijtschelding van de zaalhuur voor oktober en november (in het voorjaar werden al 4 maanden kwijtgescholden).

S!N hoopt van harte dat zowel alle dorpshuizen als de sportverenigingen op deze manier redelijk door de coronaperiode heen zullen komen, en straks weer financieel gezond klaarstaan om hun belangrijke maatschappelijke functie te vervullen.

Hoe de compensatieregeling in elkaar zit kun je lezen in dit artikel van RTVNOF: https://www.rtvnof.nl/gemeente-noardeast-fryslan-compenseert-coronaschade-dorpshuizen-en-sportaccommodaties