Gaswinning bij Ternaard stopt

TERNAARD – Er wordt geen nieuwe vergunning verleend voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee. Dat is een duidelijke afspraak in het nieuwe regeerakkoord dat gepresenteerd werd. S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân is enorm blij met dit besluit van de vier partijen die een nieuw kabinet gaan vormen. S!N heeft zich jarenlang verzet tegen deze nieuwe gaswinning. De laatste maanden waren er heel veel protesten met als hoogtepunt de protestmars in Ternaard. 

Het niet verlenen van een nieuwe vergunning volgt op een periode van grote maatschappelijke verontwaardiging. Het begon met de bekendmaking van de vergunning eind augustus.

Na aanbieding van de petitie door de Waddenvereniging aan Kamerleden in Den Haag volgde in september scherp debat tussen de Tweede Kamer en Minister Blok van EZK over de toepasbaarheid van bestaande wetten om deze nieuwe vergunning te kunnen weigeren. De Minister zei dat daar geen ruimte voor was en een meerderheid van de Tweede Kamer vroeg daarna om een onafhankelijk juridisch onderzoek. In december werd bekend dat de Commissie MER de risico’s van de voorgenomen gaswinning onvoldoende onderzocht acht. Ook liet UNESCO vanuit Parijs weten dat mijnbouw in het Waddengebied onverenigbaar is met de Werelderfgoedstatus van de Waddenzee.

Deze afspraak in het nieuwe regeerakkoord is winst voor de Waddenzee. Dit plan is nu van tafel, maar we zijn er nog niet. De procedure rond Ternaard wordt afgerond en we blijven in de gaten houden dat ook die nieuwe vergunning niet verleend zal worden. Daarom heeft S!N vragen gesteld aan het college van Noardeast-Fryslân over het eventueel verdwijnen van de Werelderfgoedstatus en over de lopende procedure inzake de gaswinning in Ternaard. Over de lopende procedure wordt in maart 2022 een besluit genomen.

Sjoerd Keizer
S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân

Bron en foto: RTV NOF