S!N doet oproep aan Tweede Kamerleden voor motie tegen gaswinning Ternaard

S!N roept Kamerleden op om tijdens het Kamerdebat over de gas- en zoutwinning, op 15 september, een motie in te dienen voor het intrekken van het ontwerp-instemmingsbesluit voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard vanaf 2023. De demissionair minister van EZK moet de vergunning aan de NAM intrekken omdat dit zal resulteren in onomkeerbare schade aan de kwetsbare en unieke natuur.

S!N is geschokt en boos over het nieuws dat de minister de NAM alsnog toestemming wil geven voor nieuwe gaswinning onder de Waddenzee bij Ternaard. Raadslid Sjoerd Keizer: “Dit kabinet is notabene demissionair en neemt nu, zelfs nog vóór het Kamerdebat uit, zo’n belangrijk besluit met mogelijk desastreuze gevolgen. We hopen dat een motie om deze vergunning weer in te trekken kan rekenen op veel steun in de Kamer. Dit kan en mág gewoon niet gebeuren en we rekenen op steun van onze vertegenwoordigers in de Kamer.”  

In een persbericht laat S!N de Kamerleden weten dat de noordelijke provincies, veel Waddengemeenten, de Waddenvereniging, vele lokale (natuur)organisaties en nog veel meer inwoners fel gekant zijn tegen gaswinning onder de Waddenzee. De gaswinning zorgt voor bodemdaling en ernstige verstoring van de natuur. Deze bodemdaling, in combinatie met de stijgende zeespiegel als gevolg van de klimaatverandering, zet de kwetsbare natuur van de Wadden enorm onder druk. 

S!N raadslid Sjoerd Keizer: “De Waddenzee is er slecht aan toe. De huidige klimaatverandering heeft al effecten op de Waddennatuur. Dit wordt de komende jaren, ook zonder de gaswinning, al een steeds groter probleem voor de kwetsbare natuur van dit Werelderfgoed. Onze regering moet de Waddenzee juist op alle mogelijke manieren beschermen, in plaats van het te beschadigen.”

Al jaren probeert S!N, op vele manieren, om de gaswinning onder de Waddenzee tegen te houden. S!N blijft mordicus tegen de gaswinning in het gebied, en tegen het ‘hand aan de kraan’ principe. Je moet altijd vooraf zeker weten dat er geen negatieve effecten zijn voor de natuur.

Op 14 september organiseert het ministerie van EZK nog een online informatiebijeenkomst over het ontwerp-instemmingsbesluit. Raadslid Keizer heeft zich ingeschreven voor de bijeenkomst en zal uiteraard ook hier opnieuw het standpunt van S!N en zoveel anderen aan het ministerie overbrengen. Met als inzet dat de vergunning aan de NAM wordt ingetrokken.  Aanmelden Aanmelding online informatiebijeenkomst Gaswinning Ternaard (14 sept) (e-act.nl)

Tevens heeft de Waddenvereniging een petitie uitgeschreven. S!N vraagt deze petitie zoveel mogelijk te ondertekenen: https://petities.nl/petitions/bescherm-de-wadden-stop-gaswinning-onder-de-waddenzee?locale=nl