Motie vergunningplicht exploitatie recreatiepark

Op 14 maart jongstleden waren Manon en Marije aanwezig bij de presentatie Veilig Buitengebied. Tijdens It Beslút van 26 april diende Manon naar aanleiding van deze avond een motie in over de vergunningsplicht voor de exploitatie van recreatieparken in de gemeente Noardeast-Fryslân.

Een zeer interessante avond, waar ons werd verteld wat er gedaan wordt om onze buitengebieden veilig te houden, maar ook waar risico’s zitten en waar nog kansen liggen.

Deze motie is daar die avond ook ontstaan. In gesprek met elkaar werd duidelijk dat het instellen van een vergunningsplicht voor de exploitatie van een recreatiepark erg kan bijdragen aan een veiligere gemeente.

In den lande zijn meerdere voorbeelden van situaties waar dit mis is gegaan, b.v. vakantieparken waar ondermijning aan de orde bleek. Er bleek sprake van criminele activiteiten als handel in verdovende middelen, arbeidsuitbuiting en mensenhandel. We kunnen onze ogen hier niet voor sluiten.

Tijdens de presentatie op 14 maart, werd ons vertelt dat er een duidelijk beeld is van het verschuiven van criminele activiteiten van het zuiden en midden van het land, naar het noorden. Dit was gisteren zelfs op te lezen bij de lokale media.

Waarom nu deze motie?
Het verblijf op een recreatiepark is redelijk anoniem, omdat in de meeste provincies een goede adresregistratie van huisjes achter de slagboom ontbreekt. Veel vakantiehuisjes zijn niet geregistreerd. Dat betekent dat je daar redelijk anoniem kunt verblijven. Dat is nou net de aantrekkingskracht. Wij houden Noardeast Fryslan liever veilig voor onze inwoners!

Om duidelijk aan te geven op wat voor bedrijven we doelen; niet de prachtige camperplekken of de vaak kleinschalige camping die we al hebben in onze mooie gemeente. Nee, wij bedoelen eventuele nieuwe aanvragen voor een huisjespark, een zogenoemd recreatiepark.

Deze motie werd ingediend samen met CDA en Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân.

De volledige tekst van de motie vind je hieronder