Bescherm waardevolle bomen

Op donderdag 9 juni heeft de raad een principebesluit genomen om de kapvergunning weer in te stellen in Noardeast-Fryslân. In het debat de week ervoor werd duidelijk dat de meeste fracties beseffen hoe waardevol bomen zijn.

Na het afschaffen van de kapvergunning heeft S!N diverse malen aandacht gevraagd voor rigoureuze bomenkap in de gemeente. En er zijn diverse meldingen van de kap van zeer waardevolle, beeldbepalende bomen. Daaruit blijkt de nut en noodzaak van de kapvergunning. In de wet natuurbescherming worden bepaalde voorwaarden gesteld aan de kap van houtopstanden, zo geldt de herplantplicht, waarbij binnen 3 jaar hetzelfde areaal aanwezig moet zijn in jonge beplanting.

Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “In griene omjouwing is belangryk, beamen binne essentieel foar us bestean. Se binne in belangryk underdiel fan de biotoop op ierde, soargje direct foar fruchten en bieden ûnderdak oan fûgels, insecten en oare bisten.”

S!N is voor de kapvergunning, niet om de inwoners te plagen, maar om de waardevolle bomen zoveel mogelijk te beschermen en te behouden. In veel gevallen wordt de vergunning verleend, maar het komt ook voor dat inwoners in overleg met de ambtenaren een andere keuze maken en kiezen voor snoei en behoud van de boom.

Op dit moment zijn de grote majestueuze bomen vogelvrij, ze kunnen zo gekapt worden. We moeten beseffen dat een volwassen boom gelijk staat aan 10 airco’s. Ze zorgen voor verkoeling in de warme zomers, nemen hinderden liters water op bij hevige regenval en  compenseren de CO2 uitstoot.

S!N dacht net als CU op voorhand al mee over de invulling van de kapvergunning. Waar CU een motie indiende om geen leges te rekenen, kwam S!N met een motie om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een fonds in te richten waar eigenaren een beroep op kunnen doen om hen tegemoet te komen in het onderhoud. Beide moties werden met een ruime meerderheid aangenomen.