Het integraal huisvestingsplan voor het onderwijs is klaar

Wethouder Jouke Douwe de Vries (S!N) tijdens de bespreking van het IHP

“Hartstikke mooi dat het IHP er nu ligt,” aldus onderwijswoordvoerder Kevin Merkus van S!N. Gisteravond heeft de gemeenteraad in een extra raadsvergadering het integraal huisvestingsplan (IHP) vastgesteld. In de toenmalige gemeente Dongeradeel heeft Dongeradeel Sociaal verschillende keren aangedrongen op het maken van zo’n plan, maar het kwam er nooit. Dat er nu toch een IHP ligt voor de nieuwe gemeente is dan ook een opsteker voor de partij en het raadslid van weleer die nu wethouder is, de heer Jouke Douwe de Vries. 


Het integraal huisvestingsplan helpt de gemeenteraad bij het maken van keuzes aangaande onderwijshuisvesting op de langere termijn. Het stuk is niet in beton gegoten, maar beweegt mee met de actuele situatie. S!N staat voor onderwijs op relatief korte afstand van huis en is voor het clusteren van voorzieningen, zoals dat nu in Kollum en straks ook in Holwerd het geval is. Door te clusteren maken we het onderwijs toekomstbestendiger en kunnen we ook in de dorpen het onderwijsaanbod overeind houden. 

In december komen de huisvestingsaanvragen voor het onderwijs richting de raad, het integraal huisvestingsplan is een mooie onderlegger om die plannen te beoordelen.