Noardeast-Fryslân bekent kleur!

Op veel plekken hingen vandaag, in de aanloop naar de raadsvergadering, al de regenboogvlaggen uit.

Vanaf vandaag is 1 oktober een historische dag voor Noardeast-Fryslân. Vanavond stemde de raad van Noardeast-Fryslân ervoor om regenbooggemeente te worden. Bij lokale partij S!N gaat de vlag uit. Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Wat een prachtige dag! We zijn hier, samen met de regenboogwerkgroep, al jaren mee bezig. Eerst om te zorgen dat de regenboogvlag altijd aan het gemeentehuis wappert op Coming Out Day (11 oktober). Dat lukte. Daarna om te zorgen dat onze gemeente een regenbooggemeente zou worden. En vandaag is ook dat gelukt!”


Het worden van regenbooggemeente was een logische volgende stap in een lang proces. Het uithangen van de vlag wordt hiermee aangevuld met beleid, waarmee recht wordt gedaan aan de LHBT+ gemeenschap. Hieraan gekoppeld is een uitgebreid activiteitenprogramma opgesteld, om invulling te geven aan de Regenbooggemeente in 2020 en 2021. Zo komen er onder meer gesprekken op scholen en met bedrijven, sportverenigingen, politie en GGD.


De gemeente wil hiermee toewerken naar een samenleving waarin iedereen zich vrij en veilig voelt om te zijn wie hij of zij is. Dit is helaas ook anno 2020 hard nodig. De LHBT+ gemeenschap ervaart nog steeds onveiligheid in deze gemeente: er wordt gescholden, nagekeken en buitengesloten. Het woord ‘homo’ is nog altijd een veelgebruikt scheldwoord. Er zijn talloze voorbeelden van discriminatie bekend. Zoals van een meisje dat apart van haar team moest douchen, omdat ze lesbienne is. Of van een man die als jongvolwassene Dokkum ontvluchtte richting randstad, omdat hij als Gay werd gediscrimineerd.


Dat moet anders, besloot de raad vandaag. Noardeast-Fryslân moet als regenbooggemeente een veilig thuis worden, waar iedereen zichzelf kan en mag zijn. Noardeast-Fryslân bekent kleur. En daar zijn wij ontzettend blij mee! Gelijkheid is diepgeworteld in de uitgangspunten van S!N, we doen recht aan iedereen, we respecteren elkaar en we zijn er voor elkaar.