Gelukkig toch krediet voor clubruimte Tafeltennisvereniging Dokkum

Foto: www.ttv-dokkum.nl

Vanavond werd, na een spannend debat, met een nipte meerderheid ingestemd met het raadsvoorstel om een krediet ter beschikking te stellen aan Tafeltennisvereniging Dokkum om een clubruimte te realiseren bij de sporthal aan de Kapellaan. S!N is verheugd dat hiermee tegemoetgekomen wordt aan de al jaren levende wens van deze bloeiende vereniging. TTV Dokkum is één van de grootste tafeltennisverenigingen van Friesland. Het jeugdteam speelt zelfs op landelijk niveau. Het is een vereniging om trots op te zijn en die we in Dokkum moeten behouden.

Ter voorbereiding van het debat nam S!N contact op met de tafeltennisvereniging. TTV Dokkum maakt tot nu toe gebruik van een oude opslagruimte als clubruimte, vertelde voorzitter Nicolai. Deze ruimte is verre van ideaal en er moet hoe dan ook onderhoud aan de ruimte gepleegd worden. Naast de tafeltennisvereniging maken ook scholen en andere sportverenigingen gebruik van deze sporthal.

Het aangevraagde krediet is bedoeld voor het uitbreiden van de opslagruimte met 30m2, deze ruimte casco op te leveren en de ruimte daarna aan de tafeltennisvereniging te verhuren. De vereniging investeert zelf een bedrag van 15.000 euro in de afwerking en inrichting van de ruimte. TTV Dokkum zal de gemeente voor de nieuwe clubruimte zo’n 1100 euro per jaar meer aan huur gaan betalen.  

FNP stelde in een amendement voor om TTV Dokkum nog eens 11.000 euro te laten bijdragen aan de clubruimte. Dit lijkt S!N niet billijk, gezien de investering die de TTV al maakt en de forse verhoging van de jaarlijkse huur.

Het debat in de raad ging onder meer over de vraag of er wel of niet een uitzonderingspositie of precedentwerking zou zijn met dit voorstel. Sommige partijen wilden de TTV een driedubbele eigen bijdrage vragen. En anderen vonden dat dit voorstel nog wel een keer over de verkiezingen heen getild kon worden. 

S!N vindt dat de vereniging niet de dupe mag worden van het feit dat de gemeente het beleid nog niet vastgesteld heeft. En ook dat er geen nog hogere eigen bijdrage gevraagd mag worden van een vereniging die uit eigen beweging al forse investeringen heeft toegezegd. S!N stemde dan ook voor het raadsvoorstel en deze werd uiteindelijk met een nipte meerderheid aangenomen. Het amendement voor de hogere eigen bijdrage haalde geen meerderheid.

Wij zijn verheugd dat we hiermee als gemeente concreet iets kunnen betekenen voor het voortbestaan in Dokkum van deze mooie, actieve vereniging.