S!N over afval: kleine inzamelingsstations, de blauwe container, plastic inzameling en een Ja/Ja sticker

We gaan op naar een circulaire economie! Tijdens It Debat van 3 september, over de kadernota inzameling grondstoffen, deed S!N fractievoorzitter Rebecca Slijver verschillende concrete voorstellen op weg naar een circulaire economie. Het doel binnen onze gemeente is om uiteindelijk het restafval te reduceren naar 0kg per persoon. Dit betekent dat al het afval zal moeten worden hergebruikt.

Om dit voor elkaar te krijgen, zullen we het samen moeten doen. Het begint met bewustwording, dat is ook door meerdere fracties uitgesproken tijdens het debat op 3 september in Kollum. S!N Fractievoorzitter Rebecca Slijver: “Afval dat wij niet kopen, hoeft ook niet verwerkt te worden. Europees is er al opgeroepen om schoner en beter te produceren, zodat apparaten langer meegaan. Mijn beppe heeft bijna 40 jaar dezelfde wasmachine gehad. Nu is reparatie duurder dan nieuw kopen. Dat moet anders!!”

En er zijn vele kleine stappen te zetten. Slijver heeft haar flessen shampoo vervangen door een blok haarzeep en wattenschijfjes vervangen door wasbare doekjes. En zo zijn er veel meer kleine voorbeelden te noemen, die makkelijk te maken zijn. Een beter milieu begint ook bij jezelf.

Maar voor veel mensen is de milieustraat een straatje te ver. Niet iedereen heeft een auto en aanhanger. Het lijkt S!N daarom mooi als er meerdere kleine inzamelstations komen. En wellicht kunnen de muziekverenigingen een rol spelen bij het ophalen van grof afval, als ze het papier niet meer hoeven op te halen.

Gemak dient de mens. S!N heeft in haar verkiezingsprogramma al gepleit voor het uitbreiden van de blauwe container. In Kollumerland is dat al jaren een groot succes. Uit onderzoek blijkt bovendien dat er zonder deze containers veel papier in de grijze bak belandt. Tijdens het debat benadrukte Slijver daarom nogmaals het belang van de blauwe containers. Ze kreeg bijval van diverse andere raadsfracties.

Samen met dhr. Braaksma (GBNF) pleitte Slijver ook voor het inzamelen van plastic, middels voorscheiding. Hoewel er door de SBI (Scheidings- en Bewerkingsinstallatie) van Omrin plastic, metaal en drankkartons van het restafval worden gescheiden, is dat plastic ernstig vervuild, waardoor er minder mogelijkheden tot recycling zijn. Dit voorstel moet nog even landen bij de andere fracties en het college.

Tenslotte kondigde S!N aan om met een motie te komen voor het invoeren van een Ja/Ja sticker. Inwoners krijgen dan alleen reclamepost indien zij deze sticker op de brievenbus hebben.