Woningbouwakkoord Noardeast-Fryslân en de provincie.

Foto: Nieuwbouw Kollum, jorritsmabouw.nl

De provincie geeft Noordoost-Friesland de komende jaren meer ruimte om zelf plannen te maken voor woningbouw. Een unieke afspraak waarbij er kansen liggen voor de dorpen en de stad.

Diverse omstandigheden veranderen, we worden steeds ouder, er komen minder jongeren, er komen meer alleenstaanden, woonwensen veranderen en de samenleving wordt meerkleurig.

S!N heeft in hun verkiezingsprogramma diverse aanbevelingen staan. Deze aanbevelingen staan ook in het coalitieakkoord. In dit woonakkoord liggen vele mogelijkheden en uitdagingen. Inbreiding moet prioriteit hebben, daarbij komt dat vele bouwterreinen al vele jaren braak liggen. Tevens denken wij na over het “vrijplaatswonen”. Op basis van aangewezen plaatsen kunnen door burgerinitiatieven kleine community’s worden gevestigd. De vrije geest van onze burgers een kans geven. Omdat de vergrijzing toeneemt zou je ook kunnen denken aan “zorghofjes” voor ouderen, waarbij onderlinge hulp wordt geboden (naoberschap). Oude leegstaande bassischolen geschikt maken voor woningbouw, wanneer er geen andere bestemming aan kan worden gegeven. Dit geldt trouwens ook voor leegstaande boerderijen. In de dorpen kan er gedacht worden aan Tiny Houses. Alternatieven zijn erfpacht, mobiele en of drijvende woningen, meergeneratiewoningen en kluswoningen.

Natuurlijk zijn er ook nog diverse knelpunten, zoals gebrek aan innovatie en flexibiliteit, onvoldoende nieuwe aansprekende woonconcepten, stilval in de dorpen, hoge prijzen voor de bouwterreinen en woningen en in overleg met de woningcorporaties aandacht voor de sociale huurwoningen en of appartementen. De uitdaging is om hier mee aan de slag te gaan.

Het oprichten van een Woonplatform met partners als de banken, de makelaars, de woningcorporaties, aannemers en architecten zou een goede aanvulling kunnen zijn, immers zij zijn de specialisten. Door investeren in woningbouw waar het kan, profiteren de middenstand, het onderwijs en verenigingen en de leefbaarheid wordt vergroot. De behoefte is aanwezig om te bouwen en nu liggen er kansen in overleg met de diverse dorpen en stad. Het is prachtig wonen in onze regio. Na de zomer komt het college met een nieuwe Woonvisie. S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân, gaat zich inzetten voor een flexibel woningbouwplan waarin diverse uitdagingen liggen voor onze inwoners.