Noardeast-Fryslân wil plek bieden aan alleenstaande vluchtelingenkinderen

Foto campagne: www.vluchteling.nl

Gisteravond werd in de gemeenteraad een motie aangenomen waarmee het college wordt opgeroepen zich uit te spreken voor opvang van alleenstaande vluchtelingenkinderen, en zich zo aan te sluiten bij de ‘Coalition of the Willing’. Er moet op korte termijn uitgezocht worden wat de mogelijkheden zijn binnen de gemeente voor deze opvang, en een concreet voorstel komen. Daarnaast moet het college aan het kabinet te kennen geven dat ze bereid is opvang te bieden aan deze groep kwetsbare kinderen uit het crisisgebied. 

De motie werd ingediend door S!N, en ondersteund door CDA, CU, ALL, PvdA, GROEN nof, GBNF en FNP, en werd dus met een overtuigend aantal stemmen aangenomen. Deze meerderheid van de raad denkt dat solidariteit noodzakelijk is om deze ramp het hoofd te kunnen bieden. Bovendien vinden ze het van groot belang dat de gemeente Noardeast-Fryslân sociaal, gastvrij en toegankelijk is, en verantwoordelijkheid neemt als de rechten en het welzijn van kinderen in het geding komen.

S!N toont zich verheugd met de breed aangenomen motie. Raadslid Sjoerd Keizer: ‘Als welvarend land hebben wij gewoon de plicht om deze kwetsbare groep kinderen op te vangen. En als EU-lidstaat moeten wij ons solidair tonen met de andere lidstaten en zoeken naar een gezamenlijke oplossing van deze ernstige humanitaire crisis. Ik ben blij dat ook onze gemeente zich nu hiervoor uitspreekt.’

Verschillende hulporganisaties luidden al in maart de noodklok over de erbarmelijke situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden en bij de Turkse buitengrens. Ze leven in overbevolkte kampen onder mensonterende omstandigheden. Onder hen is een grote groep van minstens 5000 alleenstaande kinderen. De hulporganisaties willen dat Nederland 500 van deze kwetsbare kinderen uit de kampen haalt en in ons land opvangt.

Verschillende EU-lidstaten toonden zich al bereid om groepen van deze kinderen op te nemen, maar Nederland weigert vooralsnog nog steeds. Het kabinet ziet meer in opvang op het Griekse vasteland, hoewel hulporganisaties aangeven dit een schijnoplossing te vinden. Tot nu toe sloten al tientallen Nederlandse gemeenten zich aan bij de coalitie, en nu dus ook Noardeast-Fryslân. Gezamenlijk roepen zij de regering op om met grote urgentie ook kinderen op te vangen.

Lees hier meer over de campagne en hoe je kunt helpen: https://www.vluchteling.nl/hoe-jij-kunt-helpen/Campagne-500-kinderen