Behoud maatschappelijke functie voor de voormalige basisschool in Reitsum

S!N raadslid Sjoerd Keizer betoogde gisteravond om de maatschappelijke functie voor de voormalige basisschool in Reitsum te behouden. Op initiatief van S!N werd hiervoor een amendement ingediend bij het raadsvoorstel over de verkoop van het gebouw. Dit amendement werd breed door de raad aangenomen, met 28 voorstemmen en 1 tegenstem. S!N is blij dat er zo veel steun is voor het behoud van een maatschappelijke functie voor het gebouw.

Gisteravond werd tijdens de raadsvergadering van Noardeast-Fryslân gesproken over de verkoop van de voormalige basisschool in Reitsum. Dit nog jonge gebouw wordt sinds juli vorig jaar niet meer als school gebruikt en wordt daarom binnenkort door de gemeente verkocht. S!N raadslid Sjoerd Keizer zei tijdens de (online) vergadering: ‘Onze wens is dat dit voormalig schoolgebouw een maatschappelijke functie behoudt’. Hij vindt ook dat het goed doordachte voorstel van Dorpshuis De Fjouwer een kans moet krijgen.

Inspreker was mevrouw Ytsje Jansma van het bestuur van Dorpshuis De Fjouwer over hun plan om van het voormalige schoolgebouw het nieuwe Dorpshuis te maken. Het huidige Dorpshuis staat voor hoge onderhoudskosten, en bovendien voldoet het voormalige schoolgebouw als locatie veel beter. Om in aanmerking te komen voor subsidiemogelijkheden, waaronder Leader, heeft het bestuur van het Dorpshuis heeft zelfs een pitchfilmpje opgenomen.  

S!N ondersteunt de wens van Dorpshuis De Fjouwer van harte. Uit een peiling onder de plaatselijke bevolking bleek maar liefst 87% achter dit plan te staan. Raadslid Sjoerd Keizer: ‘Dit amendement heeft de realisatie van die wens hopelijk alvast een stukje dichterbij gebracht’.