S!N: Bescherming en behoud van het Wad gaat vóór economische ontwikkeling

Afbeelding uit de presentatie van gisteravond

Gisteravond, tijdens de presentatie van de Gebiedsagenda Wadden aan de gemeenteraad, bleek maar weer eens hoe economische belangen de bescherming van de Waddenzee in de weg kunnen zitten. De presentatie van deze Gebiedsagenda werd verzorgd door Wethouder Visser uit Den Helder als voorzitter van de Gebiedsagenda, samen met een betrokken ambtenaar, en had tot doel om later in 2020 van de gemeenteraden instemming te krijgen voor deze nota. Verschillende bij de Waddenzee betrokken natuurbeschermingsorganisaties hebben voor deze Gebiedsagenda samengewerkt en zich verenigd in de Coalitie Wadden Natuurlijk.

S!N heeft, vooruitlopend op de besluitvorming, aan de wethouder laten weten niet zonder meer te kunnen instemmen met de Gebiedsagenda. De centrale doelstelling is namelijk juist het beschermen van de Waddenzee, en net daar dreigt het mis te gaan. De Coalitie Wadden Natuurlijk heeft aan minister Schouten en de andere deelnemers van de Gebiedsagenda laten weten dat het beschermen van de Waddenzee in het geding is door de economische belangen rond de Waddenzee. De Gebiedsagenda stelt namelijk dat deze economische plannen en activiteiten ook moeten kunnen plaatsvinden, of sluit deze niet uit.

En daar ligt nu precies het probleem en de zorg die ook door S!N wordt gedeeld. De Waddenzee is altijd onderhevig geweest aan economische belangen en ontwikkelingen. Denk aan de visserij en het boren naar zout en gas. Dat moet volgens ons in de toekomst alléén maar mogelijk zijn als de centrale doelstelling, het beschermen van de Waddenzee, daarbij uitgangspunt is. Dat moet d.m.v. een duidelijk integraal beheerplan geregeld zijn in de Gebiedsagenda. Raadslid Johan Lammering zei dat “het beschermen en behoud van het Wad vóór de economische ontwikkeling gaat”.

Het enige antwoord van wethouder Visser op de genoemde kritiek van de Coalitie Wadden Natuurlijk was dat er opnieuw gesproken zal worden met deze Coalitie. S!N wacht de uitkomst van dit verdere overleg tussen partijen af, en blijft op het standpunt dat de Waddenzee alle bescherming verdient omdat het als ecologisch gebied van onschatbare waarde is. Het wordt tijd om in de natuur te investeren als oplossing voor allerlei milieuproblemen.

Tijdens het overleg werd er ook even gesproken over ‘vertrouwen hebben’. Dat is natuurlijk op dit moment een heikel punt.  Want kun je vertrouwen hebben in economische partijen wanneer de gaswinning in de Waddenzee gewoon doorgaat, en zelfs verder wordt uitgebreid door het extra aanboren van gas bij Blija en het ontwikkelen van een gaslocatie bij Ternaard?