Zorgen dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum over woningbouw

FERWERT – Een delegatie van S!N was gisteren op bezoek bij dorpsbelangen Ferwert-Hegebeintum (DBFH) om te spreken over de actuele ontwikkelingen in het dorp. Namens dorpsbelangen uitte Sjak Papma zijn grote zorgen over de woningbouw in Ferwert. S!N wil dat de gemeente de komende jaren extra personeel aantrekt, om de woningbouw versneld op te pakken.

Onderdeel van de woningbouwplannen in Ferwert is ook de verkoop van het voormalige gemeentehuis, zodat daar bijvoorbeeld appartementen in kunnen komen. S!N is blij dat, na jaren van voorbereiding, de verkoop binnenkort eindelijk van start kan gaan. DBFH trekt hierin graag samen met de gemeente op, zo gaf Papma aan, om een koper te vinden die met het dorp de woningbouwplannen wil realiseren.

Tot slot werd gesproken over zorg en welzijn in relatie tot Ferwert en Hegebeintum. Lijsttrekker Jouke Douwe de Vries vertelde over de plannen die S!N wat dat betreft heeft en die door hem als wethouder al in gang zijn gezet. Zo wil S!N hulp en ondersteuning voor de jeugd veel meer op school gaan aanbieden. Daarnaast wil S!N meer laagdrempelige zorg en welzijnsactiviteiten voor volwassenen in de dorpen organiseren. De eerste stappen met de welzijnsorganisaties Bolwerk en Timpaan zijn daartoe gezet. DBFH juicht deze ontwikkelingen toe en werkt ook daarbij graag samen met de betrokken instanties.

Op de foto v.l.n.r.: Lijsttrekker Jouke Douwe de Vries, kandidaat-raadslid Marije van der Staal, fractievoorzitter Rebecca Slijver en Sjak Papma van DBFH.