Afzien van sportconcentratie in Dokkum?

Zou met de verhuizing naar het Tolhuispark niet de ziel uit het Harddraverspark gehaald worden?

Sportverenigingen die niet willen verhuizen en 5,5 miljoen euro aan kosten. S!N vraagt zich af of de gemeente Noardeast-Fryslân niet af moet zien van de sportconcentratie in Dokkum.

S!N is altijd kritisch geweest op de verplaatsing van de sportverenigingen van het Harddraverspark, aan de oostzijde van Dokkum, naar het zuidelijk gelegen Tolhuispark. Met het vertrek van de sportverenigingen zou immers alle levendigheid uit het Harddraverspark verdwijnen. Vooral ook omdat de gemeente nog geen andere plannen met het park heeft. Bovendien vervult de sport op de Harddraver een belangrijke rol, voor met name de jeugd, in de aangrenzende wijk It Fûgellân.

Op initiatief van toen nog Dongeradeel Sociaal (voorloper van S!N) kwam in 2017 een passage in een raadsbreed gesteunde motie dat de sportverenigingen niet gedwongen zouden worden om te verplaatsen. Het bestuur van VV Dokkum heeft vorige week nogmaals aangegeven dat zij het liefst op het Harddraverspark wil blijven. De kaatsvereniging volgt de voetbaclub daarin. Alleen de tennisvereniging heeft zich tot nog toe positief uitgesproken over een verhuizing naar het Tolhuispark.

VV Dokkum maakt zich wel zorgen over hoe het Harddraverspark er straks uit komt te zien, als de oude sporthal De Trimmer wordt gesloopt. Voor die sloop en herinrichting is destijds geld gereserveerd, daarom gaat VV Dokkum graag opnieuw met de gemeente in gesprek over de mogelijkheden om te blijven.

Vorige week werd tijdens een presentatie aan de raad ook duidelijk hoeveel de verplaatsing van alle sportverenigingen zou gaan kosten. Maar liefst 5,5 miljoen exclusief btw. Er is echter nog maar 1,7 miljoen over in het potje voor sportconcentratie, nadat er eerder 2,9 miljoen uit is gehaald voor de herinrichting van de Markt in Dokkum. Er moet dus nog een kleine 4 miljoen bij. En met alle tekorten in het Sociaal Domein heeft de gemeente Noardeast-Fryslân dat bedrag op dit moment niet liggen.

S!N vraagt zich dan ook af of het niet beter zou zijn om af te zien van de sportconcentratie. Een deel van de resterende 1,7 miljoen zou dan gebruikt kunnen worden voor de aanleg van een nieuw evenemententerrein op de plek van het voormalig AZC in Dokkum. Ook die wens vanuit de raad ligt er immers nog. Dan is daar meteen ook geld voor.

Na de zomervakantie zal S!N hiervoor met een motie komen.