Vooruitgang geboekt voor de biodiversiteit!

Afbeelding: www.wur.nl

Tijdens de begrotingsraad donderdagavond is besloten 50.000 euro te reserveren om een stevige start te kunnen maken met de aanpak van de teruglopende biodiversiteit in onze gemeente. S!N heeft erop aangedrongen de eerdere coalitieafspraken hierover na te komen. S!N maakt zich al lange tijd hard voor vergroting van de biodiversiteit, en we zijn hier dan ook ontzettend blij mee!

Bij de coalitieonderhandeling, eind vorig jaar, heeft S!N als voorwaarde voor deelname aan een coalitie aangegeven dat biodiversiteit een speerpunt van beleid moet zijn. De achteruitgang van onze flora en fauna, en alle daarmee samenhangende problemen, zijn een grote zorg voor ons als groene partij.

De andere partijen die tot een coalitie zijn gekomen deelden deze zorg met ons en overeengekomen werd dat biodiversiteit in het coalitieakkoord van grote waarde zou zijn. Daarom hebben we er tijdens en voor de begrotingsonderhandelingen op aangedrongen om geld vrij te maken voor verschillende activiteiten, die tot doel hebben de biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen.

En dat is gelukt: er is als start 50.000 euro vrijgemaakt waarmee de werkgroep Biodiversiteit in volle vaart verder kan werken. Raadslid Johan Lammering zit namens S!N in deze werkgroep en zal, samen met de andere leden, zorgen dat er zo snel mogelijk concrete stappen worden gezet met dit geld. We houden jullie uiteraard op de hoogte!