Werkbezoek Brandweer Fryslân

Op woensdag 27 september bezochten Manon, Jesse en Marije brandweer in Dokkum. Tijdens dit Poadium werd uitgelegd hoe de brandweer in Noardeast-Fryslân georganiseerd is, hoe deze is ingebed in de Veiligheidsregio Fryslân en hoe brandweer Fryslân opereert. Een erg indrukwekkende bijeenkomst. S!N spreekt haar respect en waardering uit voor alle vrijwilligers die zo bevlogen en gedegen hun professie uitoefenen! Manon, Jesse en Marije spraken met vrijwilligers van de posten in Eanjum, Kollum, Ferwert, Hallum, Ternaard en Dokkum. Bijzonder is dat de gemiddelde diensttijd van vrijwilligers bij de brandweer in Noardeast-Fryslân varieert tussen de 21 en 25 jaar tegenover een landelijk gemiddelde van 7-8 jaar.

Na het informatieve gedeelte mochten we de nieuwe brandweerauto van Dokkum bekijken en was er nog gelegenheid om de praktijk van redgereedschap te ervaren. Een kans die Marije even niet aan zich voorbij liet gaan.