Brief aan Tweede Kamerleden over draagvlak gaswinning Waddenzee

Volgens S!N is er in onze regio bijzonder weinig draagvlak voor de gaswinning onder de Waddenzee. Tijdens één van de bijeenkomsten binnen het Omgevingsproces Ternaard heeft een medewerker van het ministerie van EZ toegezegd dat zonder draagvlak de gaswinning niet zal doorgaan.

Daarom wil S!N dat er onafhankelijk onderzoek gedaan wordt naar draagvlak voor de gaswinning onder de Waddenzee. Deelname aan het omgevingsproces mag volgens ons absoluut niet gezien worden als draagvlak voor de gaswinning.

S!N heeft hiervoor steun gevraagd aan de Tweede Kamerleden middels deze brief.