Motie armoedebeleid eerst naar sociale commissie

armoedebeleid

Begin dit jaar had er al een bijeenkomst met deskundigen over het armoedebeleid gehouden moeten worden. Deze zogenaamde ‘expertmeeting’ laat echter nog steeds op zich wachten. En dat geldt ook voor het nieuwe armoedebeleid van de gemeente Dongeradeel. Dongeradeel Sociaal diende daarom, samen met de ChristenUnie, een motie in om zo snel mogelijk tot nieuw armoedebeleid te komen.

Tot nog toe heeft de gemeente Dongeradeel regelmatig beknibbeld op het armoedebeleid en bestaat het beleid vooral uit het verdelen van het geld dat van rijkswege binnenkomt. Dongeradeel Sociaal zou graag zien dat Dongeradeel een eigen visie op armoedebeleid zou formuleren met duidelijke doelstellingen daarbij. Vandaar de motie.

De meeste andere fracties keken echter niet verder dan de expertmeeting en zagen op voorhand niet veel in de motie. Bang misschien dat eigen beleid tot hogere kosten voor het armoedebeleid zullen leiden?

Er werd uiteindelijk voorgesteld om de motie door te verwijzen naar de recent ingestelde sociale commissie. Gezien het gebrek aan steun konden Dongeradeel Sociaal en ChristenUnie niet veel meer dan hierin meegaan. In de hoop dat er straks toch nog een eigen en ruimhartiger armoedebeleid gaat komen.