Antwoord van UNESCO op zorgen over gasboring onder de Waddenzee

Vandaag is een bijzondere dag. We vieren dat de Waddenzee 10 jaar geleden werd uitgeroepen tot UNESCO Werelderfgoed. S!N viert dit mee, maar ook zijn we bezorgd over de toekomst van dit prachtige gebied. We maken ons grote zorgen over de voorgenomen gasboringen onder de Waddenzee. Op zo veel mogelijk manieren proberen we dit te voorkomen. Zo hebben we dit meerdere keren aangekaart in de Raad, schreven we de pers hierover aan, en afgelopen week vroegen we hulp van Tweede Kamerleden (lees het bericht daarover).

Ook werken we hierin nauw samen met de Waddenvereniging, die ook alles in het werk stelt om het boren naar gas onder de Waddenzee te voorkomen. Twee weken geleden mede-ondertekenden we een brief van de Waddenvereniging aan het UNESCO Wereld Erfgoed Centrum in Parijs. Zij moeten immers toezien op de bescherming van het Werelderfgoed overal ter wereld. Ook bijna alle andere raadsfracties van onze gemeente ondertekenden de brief. In de brief verwoord de Waddenvereniging onze gezamenlijke zorgen over de manier waarop de Nederlandse regering omgaat met het behoud van Werelderfgoed Waddenzee, in relatie tot beslissingen rond aardgaswinning. Ook de ernstige gevolgen van zeespiegelstijging en bodemdaling voor de Waddenzee, als gevolg van aardgaswinning, worden in de brief uiteengezet.

De brief aan UNESCO lees je hier.

Afgelopen donderdag kwam er antwoord uit Parijs op deze brief. Het Wereld Erfgoed Centrum gaat bij de betrokken autoriteiten van Nederland informeren in hoeverre de in onze brief genoemde zorgen terecht zijn. Ook vragen zij hierover advies aan de IUCN, het formeel adviesorgaan bij UNESCO als het gaat om natuurlijke Werelderfgoederen. Onze zorgen zijn dus door het Wereld Erfgoed Centrum opgepikt!

Het antwoord van het UNESCO Wereld Erfgoed Centrum lees je hier.

Hopelijk kan de brief er toe bijdragen dat Kamerleden later deze maand tijdens het Algemeen Overleg Wadden besluiten dat dit gebied te speciaal is om zomaar over te geven aan gaswinning. En dat zij aan de Regering zullen verzoeken om gaswinning onder de Waddenzee te verbieden, of op z’n minst uit te stellen tot na de Parlementaire Enquête gaswinning die de Tweede Kamer nog gaat houden.