Ongerustheid en onbegrip over het maaien van bermen

In onze gemeente is met verbazing gereageerd op het maaien van bermen van provinciale wegen, in de afgelopen dagen, over een breedte van ongeveer 1.40 meter. Veel mensen zijn juist nu actief met het bevorderen van de biodiversiteit. De ongerustheid en het onbegrip over het maaien zijn dan ook groot.

S!N ontving al veel klachten van boeren en burgers. Eén boer schreef “Ik ben op mijn land kruidenrijk mengsel aan het inzaaien, en de berm naast mijn land wordt voor een groot deel gewoon weggemaaid”. Een andere boer verwoordde zijn onmacht poëtischer: “Het lijkt wel of ik aan het ploegen ben op de rotsen”.

Volgens S!N vormt dit maaien een ernstige aanslag op de biodiversiteit van deze bermen, en de daarmee samenhangende flora en fauna. Het is vanzelfsprekend een goede zaak als de verkeersborden en reflectiepalen vrijgehouden worden van begroeiing, maar S!N zet  vraagtekens bij de noodzaak om daarvoor de gehele berm te maaien met deze breedte.

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag vroeg S!N raadslid Johan Lammering aan de wethouder hierover contact op te nemen met de provincie. Hoewel wethouder Pytsje de Graaf aangaf de reden van het maaien ook niet te kennen, zei ze Lammering om zelf maar even met de provincie te bellen. Johan Lammering betreurt dit: “Wanneer je als gemeente biodiversiteit belangrijk vindt, dan neem je contact op met de provincie en geef je dit hoge prioriteit.”

S!N heeft hierop een verzoek gedaan aan de collega’s van de Provinciale Statenfractie van GrienLinks om in de Provinciale Staten aandacht te vragen voor dit maaibeleid in relatie tot de aantasting van de biodiversiteit. Ook is GrienLinks gevraagd te informeren waarom er, voor zover bekend, geen communicatie is geweest hierover tussen de provincie en de gemeente. GrienLinks heeft inmiddels positief op dit verzoek gereageerd. Ook voor hen was de noodzaak van het maaien onduidelijk.

Er zijn in de gemeente Noardeast-Fryslân diverse initiatiefgroepen actief voor het bevorderen van biodiversiteit, die bermen inzaaien met kruidenrijke mengsels, en adviezen geven aan boeren en inwoners. De gemeente schreef recent een startnotitie biodiversiteit. De verbazing over het rigoreuze provinciale maaien daar tegenover is dan ook groot.

Afgelopen week stonden de kranten vol met berichten over de ernstige stand van de biodiversiteit. S!N roept gemeente en provincie op om meer samen op te trekken in de aanpak van de sterk teruglopende biodiversiteit. Ook moet er tussen provincie, gemeente en inwoners meer en beter worden gecommuniceerd om te zorgen dat de belangrijke initiatieven die er zijn een goede kans van slagen hebben.