S!N ziet kansen voor ecotoerisme

Gisteravond werd in de gemeenteraad de nieuwe Toerismevisie van de regio Noordoost-Fryslân besproken. S!N fractievoorzitter Rebecca Slijver betoogde tijdens de beraadslaging om deze visie te zien als een startdocument, maar daarbij wel een aantal zaken verder aan te scherpen. S!N ziet vooral belangrijke kansen voor ecotoerisme in deze regio.

De ecotoerist komt al graag in dit gebied, is sterk in opkomst en loopt door alle generaties heen. Deze mensen willen betekenisvol reizen, leven bewust, eten biologisch, vliegen weinig (gaan meer in eigen land op vakantie), willen hun ecologische voetafdruk verkleinen en vinden beleving belangrijk. Zij kiezen voor regio’s, bedrijven en organisaties die bij hen passen. Dit is kenmerkend voor de Milennials en Generatie Z, maar ook steeds meer voor gezinnen uit de stad, en bewust levende ouderen.

Voor S!N is van belang dat in de toerismevisie rekening wordt gehouden met duurzaamheid, natuurbehoud en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Want we hebben met elkaar een verantwoordelijkheid om dit prachtige gebied te beschermen voor toekomstige generaties. En voor het toerisme in de toekomst. We kunnen niet alleen aan dit prachtige gebied verdienen, maar moeten er ook aan teruggeven.

Het toerismebeleid zou daarom integraal bekeken moeten worden, samen met in ieder geval landbouw, woonbeleid en biodiversiteit. Een natuurlijk interessant landschap trekt toeristen aan en maakt dat men er langer blijft en vaker wil terugkomen. Bovendien maakt het onze regio aantrekkelijker om in te wonen. Hier kun je namelijk nog wonen in échte natuur, met weidebloemen, vogels, vlinders en bijen om je heen. Dat trekt toeristen en nieuwe inwoners. Vergroting van de biodiversiteit kost dan niet alleen geld (vanwege omschakeling), maar levert op termijn zeker ook geld op door meer toerisme en een aantrekkelijk woonklimaat.

Laten we ons inzetten om van de Waddenkust de grootste ecozone van Europa te maken. Dit gebied heeft unieke kenmerken die zorgvuldige bescherming behoeven (werelderfgoed, nationaal parken, dark sky park), en het is dunbevolkt. Al met al is Noardeast-Fryslân een gedoodverfde regio om voorop te lopen met ecotoerisme, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen!

Tenslotte benoemde Rebecca Slijver een aantal voorbeelden van plannen die wat ons betreft aan de actielijst van de Toerismevisie toegevoegd mogen worden: de horeca plasticvrij maken, investeren in energieneutraal (toeristen)vervoer, reductie van afval door toeristen (zero waste), vergroting van de biodiversiteit met hulp van ondernemers, en het aanbieden van ‘betekenisvol reizen’ (plasticsafari, opruimacties langs de Wadden etc.).

Wethouder Jelle Boerema reageerde positief: het gebied leent zich heel goed voor ecotoerisme. Het vraagt om productontwikkeling, gezamenlijk door gemeente en ondernemers te ontwikkelen. Hij gaf aan dat er zeker ruimte is om dit op te pakken. S!N is hier blij mee, en we hebben aangegeven hier actief over mee te willen denken.