Snoeiwerkzaamheden na 15 maart?

Het is ons opgevallen dat de gemeente op verschillende plekken nog steeds aan het snoeien is, hoewel dit na 15 maart vanwege het broedseizoen niet is toegestaan. S!N heeft hierover bij de toezichthouder op de Wet Natuurbescherming (de FUMO) een klacht ingediend. De FUMO heeft hierop contact opgenomen met de gemeente. De teamleider Uitvoering van de gemeente meldt dat er achterstand is opgelopen bij het snoeien, waardoor het nodig is langer door te gaan. Volgens de gemeente zijn de medewerkers voldoende opgeleid om te kunnen inschatten of er nesten in of nabij de bomen zijn, en wordt er altijd eerst een schouw uitgevoerd. De gemeente heeft beloofd dat alle snoeiwerkzaamheden aan het eind van deze week afgerond zijn.

S!N vindt  dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft en zich daarom juist strikt aan de datum van 15 maart zou moeten houden. De gemeente erkent haar voorbeeldfunctie en heeft toegezegd hier in de toekomst rekening mee te houden. Dit alles laat opnieuw de noodzaak zien van een bomenbeleidsplan op korte termijn. S!N raadslid Johan Lammering heeft deze noodzaak ingebracht in de gemeentelijke Werkgroep Biodiversiteit.