S!N bij drukbezochte Klimaatmars

S!N heeft vandaag met een delegatie deelgenomen aan de Klimaatmars in Amsterdam. Ondanks het slechte weer, met veel regen en wind, was de opkomst bij de Klimaatmars groot: ruim 40.000 mensen lieten zich horen voor een beter klimaat.

S!N liep, samen met een groep sympathisanten, voor het blok Werelderfgoed de Waddenzee. In totaal liepen er zo’n 20 mensen met S!N mee om aandacht te vragen voor de gevolgen van klimaatverandering voor dit werelderfgoed. Ook de partij Sociaal Links uit buurgemeente Dantumadeel liep met S!N mee.

Klimaatverandering is juist voor ons kwetsbare Waddengebied funest. De zeespiegelstijging, maar ook de bodemdaling (door o.a. de gaswinning), zal op termijn verstrekkende en desastreuze gevolgen hebben voor de unieke natuur. Bovendien is de Waddenzee een Unesco Werelderfgoed, en hebben we dus met elkaar de plicht om hier heel goed voor te zorgen en het te behouden voor toekomstige generaties.