Wijs met het Wad?

Als je in een belangrijk natuurgebied als het Waddengebied bent, hoor je je zo te gedragen dat je geen natuur verstoort. Wanneer je de film over het Wad hebt gezien, vraag ik mij af waarom wij deze natuur zo massaal verstoren.   

Bedreigingen zijn: gaswinning, bescherming en goed beheer (containerramp), verminderde toezicht op handhaving en luchtkwaliteit en geluid.

Gaswinning:

Een overweldigende meerderheid leden van de Provinciale Staten in Friesland wil dat geen enkel winningsplan nog wordt goedgekeurd voor het winnen van aardgas onder de Waddenzee. Dat geldt zowel voor bestaande als nieuwe boorlocaties. In plaats daarvan moeten er positieve keuzes worden gemaakt voor een duurzame energietransitie.

De aangenomen motie is ook een duidelijke ondersteuning van het verzoek dat de samenwerkende Waddeneilanden eerder deden aan minister Wiebes en de Tweede Kamer om af te zien van nog meer gaswinning onder de Waddenzee en rond de eilanden. Liever zien de burgemeesters van de eilanden, net als de leden van de Friese Staten, een snel einde van gaswinningen. In plaats daarvan willen ze een duidelijke keuze van de minister voor een duurzame energietransitie en meer kansen voor de kansrijke toeristische sector.
Minister Wiebes is op dit moment samen met NAM nog van plan om vanuit Blija en Ternaard meer aardgas te gaan winnen onder de Waddenzee. Op dit moment onderhandelen de minister en mijnbouwbedrijf NAM met Friese bestuurders van gemeente, provincie en het Wetterskip over voorwaarden waaronder gaswinning vanuit Ternaard eventueel toch kan doorgaan. Deze motie maakt de inzet van de provincie in deze onderhandelingen heel duidelijk; onder geen enkele voorwaarde. S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân, staat volledig achter deze motie.

Bescherming en goed beheer:

Een Werelderfgoed (gedeeltelijk) binnen je landsgrenzen hebben, is een grote verantwoordelijkheid. Het vraagt om goede bescherming en een goed beheer van de Waddenzee. De containerramp maakt keihard duidelijk dat dit nog niet goed geregeld is.

Verminderde toezicht op handhaving:
Sinds op 1 januari 2017 de nieuwe Wet Natuurbescherming in werking trad, is handhaving op de Waddenzee een stuk lastiger geworden. Kon je vroeger een bon verwachten als je zeehonden of vogels verstoorde, het afgelopen jaar is hier geen enkele boete voor uitgedeeld. 

Luchtkwaliteit en geluid:
De natuur- en milieuorganisaties vinden dat er betere waarborgen moeten komen voor de kwaliteit van de leefomgeving. Je kunt dan denken aan luchtkwaliteit en geluid.

Tip:  zie de documentaire WAD: “Overleven op de grens van water en land”

Sjoerd Keizer, raadslid voor S!N, Sociaal in Noardeast-Fryslân

Triemen