S!N: ‘Niet boren onder Unesco Werelderfgoed De Waddenzee’

S!N is en blijft fel tegen de gaswinning bij Ternaard. S!N schaarde zich twee weken geleden al achter de brief van de Waddenvereniging en ondersteunde vanavond een motie, waarin bijna de gehele raad (met uitzondering van ELP NEF) eveneens haar steun uitspreekt voor de brief van de Waddenvereniging. In die brief roept de Waddenvereniging op om niet te boren onder het unieke en kwetsbare Waddengebied.

‘Niet boren onder Unesco Werelderfgoed De Waddenzee’, riep S!N-raadslid Sjoerd Keizer. Hij uitte zijn grote zorgen over de gevolgen van de gaswinning bij Ternaard voor het Waddengebied. Die gaswinning zal immers geheel onder de Waddenzee plaatsvinden. Een uniek natuurgebied dreigt daarmee te verdwijnen; niet alleen door de bodemdaling als gevolg van de mogelijke gaswinning, maar dat wordt nog versterkt door de zeespiegelstijging als gevolg van de klimaatverandering.

Mocht de minister tóch besluiten om gas te winnen bij Ternaard en onder de Waddenzee, dan wil S!N dat het College bij NAM en EZ aandringt op een goede schaderegeling met ‘omgekeerde bewijslast’, 0-metingen en een goede monitoring. 

Ook steunt S!N de deelname van het College aan het omgevingsproces in Ternaard om zo tot een maatschappelijke investeringsagenda voor de regio te komen. Maar die zal er alleen komen te liggen áls de gaswinning bij Ternaard doorgaat. ‘Geen gaswinning, dan ook geen omgevingsproces,’ benadrukte Sjoerd Keizer namens S!N. 

De coalitie en het College onderstreepten nogmaals dat zij unaniem tegen gaswinning zijn, zoals ook klip en klaar in het coalitieakkoord staat.