Brede steun voor onderzoek naar vestiging raadszaal in Dokkum

© Foto’s: Adema Architecten

Afgelopen woensdag zijn er 2 belangrijke amendementen met brede steun aangenomen in de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek was de huisvesting van het ambtelijk apparaat en het realiseren van de raadszaal.

S!N is er altijd voor geweest om bij ingrijpende beslissingen, actief in gesprek te gaan met de inwoners, en hun wensen en bedenkingen sterk mee te laten wegen bij de besluitvorming. Er is een inspraakavond voor de bewoners geweest, in de raad is al een debat gevoerd en daaruit zijn een aantal conclusies getrokken. De ophoging van het achterste gedeelte van het pand aan de Koningstraat is na kritiek van omwonenden van tafel geveegd.

Het voorstel om de raadszaal in de Bonifatiuskerk te realiseren werd ook op tafel gelegd, en besloten is om deze optie nader te onderzoeken. Ook omdat de voorkeursvariant van het college niet door iedereen even positief wordt ontvangen. Het gaat om de variant waarbij de raadszaal bovenop de publiekshal komt.

Er worden meer locaties genoemd en een aantal daarvan zijn volgens S!N serieus het onderzoeken waard. Zoals het pand van Van Sinderen en de Grote Kerk beide gelegen op de Markt. “Wij vinden dat je nu op voorhand ook deze opties moet onderzoeken. Daarmee doe je recht aan de inwoners en aan dat wat er leeft bij de ‘mienksip’” aldus fractievoorzitter Rebecca Slijver. Juist nu er voorgesteld wordt om de besluitvorming op te schuiven naar 1 maart moet dit kunnen. Daarmee is er ruimte om breed te onderzoeken wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn.

In het tweede amendement pleitte S!N om dit onderzoek niet alleen aan het college over te laten, maar om dit juist samen op te pakken; dus ook met de raad. Ook dit amendement werd door een meerderheid aangenomen. S!N is hier blij mee; op deze manier zorgen we voor een grondig proces waarbij alle alternatieven worden bekeken, en voors en tegens zorgvuldig worden afgewogen.