Begrotingsvergadering 17 januari

 • Bericht auteur:


Tijdens de Raadsvergadering van 17 januari 2019 werd de begroting besproken. Fractielid Sjoerd Keizer vroeg namens S!N aandacht voor de volgende onderwerpen:

 • zorg voor goede klantgerichte dienstverlening voor onze inwoners en ook naar onze buurgemeente Dantumadeel.
 • raad en college: zoek de inwoners van onze gemeente op, en ga eventueel vergaderen op locatie.
 • ga voor 3-talig onderwijs op alle basisscholen.
 • breng de jeugdarmoede in beeld en maak beleid hierop.
 • zet een Economisch Platform op en hou contact met de ondernemers, zij hebben de netwerken.
 • ga bouwen naar behoefte en zet ook in op alternatieve woonconcepten.
 • maak Holwerd aan Zee mogelijk door de voorbereidingskosten te financieren.
 • S!N is voor verkoop of verhuur van stroken openbaar groen aan burgers.
 • zet in op verkeersveiligheid.
 • verbeter de communicatie over de “blauwe” container in de oude gemeente Kollumerland c.a. Wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te schenken.