S!N is een samenwerkingsverband van Dongeradeel Sociaal, GroenLinks en leden van SP, D66 en PvdA

Begrotingsvergadering 17 januari


Tijdens de Raadsvergadering van 17 januari 2019 werd de begroting besproken. Fractielid Sjoerd Keizer vroeg namens S!N aandacht voor de volgende onderwerpen:

  • zorg voor goede klantgerichte dienstverlening voor onze inwoners en ook naar onze buurgemeente Dantumadeel.
  • raad en college: zoek de inwoners van onze gemeente op, en ga eventueel vergaderen op locatie.
  • ga voor 3-talig onderwijs op alle basisscholen.
  • breng de jeugdarmoede in beeld en maak beleid hierop.
  • zet een Economisch Platform op en hou contact met de ondernemers, zij hebben de netwerken.
  • ga bouwen naar behoefte en zet ook in op alternatieve woonconcepten.
  • maak Holwerd aan Zee mogelijk door de voorbereidingskosten te financieren.
  • S!N is voor verkoop of verhuur van stroken openbaar groen aan burgers.
  • zet in op verkeersveiligheid.
  • verbeter de communicatie over de “blauwe” container in de oude gemeente Kollumerland c.a. Wethouder heeft beloofd hier aandacht aan te schenken.

Sluit Menu