‘Boeren hard nodig voor meer biodiversiteit’

Gisteravond was het eerste verkiezingsdebat bij LTO Noardeast-Fryslân in theater Sense in Dokkum. In dit artikel een korte impressie.

Lijsttrekker Jouke Douwe de Vries van S!N pleitte aan het begin van de avond voor meer natuurinclusief en biologisch boeren. S!N riep de aanwezige boeren op om samen te kijken hoe we dat het beste kunnen stimuleren.

Daarnaast wil S!N meer aandacht voor het behoud en het bevorderen van de biodiversiteit. Ook daar zijn de boeren hard bij nodig. Een mooi voorbeeld is het weidevogelproject dat net gestart is. Dat moet zeker doorgaan. Ook daarbij werken gemeente, boeren en organisaties nauw samen.

Dan nog een aantal opvallende zaken. Een aantal boeren hekelde de lange procedures voor uitbreidingsplannen. Verwachtingen worden gewekt, maar afspraken door de gemeente niet nagekomen. Jouke Douwe de Vries gaf aan dat S!N zich daar ook bijzonder aan gestoord heeft en dat procedures korter moeten door daar van te voren beleid op te maken.

In de energietransitie naar meer duurzame energie pleitte De Vries ervoor dat boeren meer zelfvoorzienend worden in hun energiebehoefte. Daarvoor moet gekeken worden naar een combinatie van zonnepanelen, kleine windmolens, opslag, energiebesparing en -terugwinning. Voor de ELP waren kleine windmolens tot 15 meter onbespreekbaar en de FNP noemde die, op een vraag uit de zaal, zelfs een breekpunt in de coalitie.

Tot slot waren er veel zorgen over de proef met de waterpeilverhoging in het Lauwersmeer. De boeren vrezen voor hun landerijen. Verzilting ligt op de loer. S!N vindt dan ook dat de proef, waartoe inmiddels besloten is, goed gemonitord en geëvalueerd moet worden en dat eventuele schade moet worden vergoed.

Vandaag het tweede debat bij Passage in het restaurant van de Sionsberg in Dokkum.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/