DS stemt als enige tegen benoeming Raad van Toezicht Roobol

burgerschoolroobol

Er is de afgelopen jaren zoveel gebeurd binnen de openbare scholenkoepel Roobol, dat het voor Dongeradeel Sociaal onbestaanbaar was dat dezelfde Raad van Toezicht opnieuw benoemd zou worden. Maar dat is precies waar de raad gisteren mee instemde. Dongeradeel Sociaal stemde als enige tegen.

En daarmee ging de hele kwestie Roobol uiteindelijk uit als een nachtkaars. De Raad van Toezicht deed in nog geen 7 weken tijd onderzoek naar haar eigen functioneren en concludeerde dat ze hun werk goed gedaan hadden. De hele organisatie was de afgelopen jaren in rep en roer, maar de toezichthouders hebben alles prima in de gaten gehouden. Dat gaat er bij Dongeradeel Sociaal niet in.

Is er dan niets misgegaan met de onterechte sluiting van de school in Driezum? Met de communicatie met medezeggenschapsraden die diverse klachten indienden bij een landelijke geschillencommissie? Met het stopzetten van het hoogbegaafdheidsonderwijs? Met het onterechte ontslag van de directeur van de Burgerschool? En ga zo maar door…

Ondanks een eerder rapport waarin de rol van de Raad van Toezicht stevig werd bekritiseerd, wordt in het nieuwe onderzoek gesteld dat de Raad van Toezicht niet eerder op de hoogte was van alle misstanden en dus tijdig heeft ingegrepen. Uit verslagen uit november 2013 en maart en juni 2014 blijkt echter dat meerdere leden van het toenmalige bestuur, en latere Raad van Toezicht, wel degelijk op de hoogte waren. Maar dat is in het nieuwe onderzoek niet onderzocht. Daarin werd slechts gekeken naar de periode vanaf september 2014.

Waar de overige fracties het nieuwe onderzoek leken te slikken en de ogenschijnlijke rust binnen Roobol op dit moment wilden bewaren, stemde Dongeradeel Sociaal als enige tegen. We wensen de huidige waarnemend-bestuurders van Roobol veel sterkte bij het herstellen van het vertrouwen binnen hun organisatie.

Lees hier alle berichten over Roobol