Schetsen in Waddenfondsaanvraag voor herinrichting Harddraverspark bekend

Dit moeten dan de schetsen zijn van de herinrichting van het Harddraverspark in Dokkum die in de Waddenfondsaanvraag zitten. We moesten er behoorlijk op doorvragen bij wethouder Esther Hanemaaijer, want uit de beantwoording van onze schriftelijke vragen werd dit absoluut niet duidelijk.

Het zijn de schetsen die in januari al gepresenteerd zijn in een bijeenkomst met de bewoners van de Eelaan. Volgens de aanwezige ambtenaren zouden deze schetsen de voorkeur hebben. Maar de voorkeur van wie?

In het kader van de zogenaamde ‘Nije Pleatssessie’ vinden er immers, ook nu nog, volop gesprekken plaats met alle betrokkenen over de nieuwe inrichting van het Harddraverspark. Naar aanleiding van die gesprekken moet er straks een plan komen dat door alle betrokken partijen breed gedragen wordt. Straks! Maar deze schetsen zitten nu dus al in de Waddenfondsaanvraag.

Wethouder Hanemaaijer blijft ondertussen roepen dat er nog niets vastligt. Maar een Waddenfondsaanvraag wordt, voor zover ons bekend, niet behandeld als er geen gedetailleerd en goed onderbouwd plan onder ligt. Bijzonder!

En dan de schetsen zelf. Er zijn twee varianten (zie hieronder): mét en zónder de tennisclub (aangeduid met de letter T). Gaat de tennisclub verhuizen naar het Tolhuispark dan? Dat is niet wat de leden van de tennisclub willen, zo bleek tijdens de ledenvergadering.

De camping (C) komt in deze schetsen direct aan de Súd Ie te liggen. Dus zonder het huidige pad met bomenrij ertussen en met directe uitkijk op de Eelaan. De bewoners hebben al via een inspraakreactie aan de gemeenteraad laten weten, dat ze daar faliekant op tegen zijn.

Daar komt nog bij dat de kaatsvereniging (K) in deze schetsen geen eigen veld heeft en dat VV Dokkum (V) een veld inlevert. De verenigingen hebben al laten weten, dat ze daar absoluut niet over te spreken zijn.

Vraag is dan ook hoe breed gedragen deze schetsen zijn en wiens voorkeur deze schetsen nu eigenlijk hebben? Ondertussen ligt de Waddenfondsaanvraag met deze schetsen dus al bij de provincie. Het blijft een schimmenspel. Dit alles zeer tegen de zin van Dongeradeel Sociaal/S!N.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/1015089251981136

Lees hier de antwoorden op onze schriftelijke vragen

Lees ook het artikel ‘Schimmenspel rond plannen Harddraverspark’