Geen steun voor extra subsidie Bonifatiusmusical

Bonifatiusmusical_623x250

Dongeradeel Sociaal staat voor het behoud van voorzieningen. Ook culturele voorzieningen. Toen de organisatie van de Bonifatiusmusical dan ook € 25.000,- subsidie vroeg, maar slechts € 10.000,- kreeg, sprongen wij voor hen in de bres. Helaas zonder succes. Ons amendement kreeg geen steun van de andere fracties in de Dongeradeler raad.

Hoe positief die andere fracties zich ook hadden uitgelaten over het grote succes van de eerste reeks opvoeringen van de Bonifatiusmusical in 2012, zij wilden geen extra geld uittrekken voor de nieuwe reeks die vanaf 30 mei worden opgevoerd. Er klonken nu zelfs kritische geluiden.

Dat betekent € 15.000,- minder subsidie dan verwacht en een aanslag op de begroting. Desondanks zet de organisatie door, maar makkelijker wordt het er niet op door tegenvallende sponsorinkomsten en sterk teruggelopen overheidsbijdragen. Ter vergelijking: in 2012 kreeg de Bonifatiusmusical nog € 50.000,- subsidie van de gemeente.

En dat terwijl de Bonifatiusmusical de regio, en met name Dokkum, in 2012 enorm op de kaart heeft gezet. Ook landelijk. En ook nu is er weer veel belangstelling van de landelijke pers. Daarnaast grijpen ondernemers het evenement aan om met speciale arrangementen en aanbiedingen te komen. Die regiopromotie en economische stimulans waren voor ons reden om een hoger subsidiebedrag beschikbaar te willen stellen.

Maar, zoals gezegd, zonder resultaat. Ons amendement kreeg geen steun. Desondanks wensen wij de organisatie van de Bonifatiusmusical veel succes met de verdere voorbereidingen. En wij kijken uit naar wederom een serie prachtige voorstellingen.

Lees hier het amendement