Onbegrip en kwaadheid over nieuwe bomenkap

Dongeradeel Sociaal/S!N ontving de laatste weken weer veel klachten over de rigoureuze bomenkap in onze gemeente. Met name Dokkumers zijn kwaad en begrijpen er helemaal niets van. Fotograaf Hans Knijff ging voor ons op pad om de nieuwe kaalslag in beeld te brengen.

“Momenteel beleef ik een soort déjà vu van een jaar geleden,” zegt Renate de Beer uit de wijk Jantjeszeepolder in Dokkum. “De afgelopen weken is de gemeente Dongeradeel weer buitensporig aan het snoeien en kappen geslagen in delen van Dokkum. De wijk waar ik woon, kenmerkte zich altijd door veel groen, in allerlei soorten en maten, maar daar blijft zo langzamerhand niet veel van over. Dat is van grote invloed op de mensen en dieren die er wonen!”

“De bewoners van de Jantjeszeepolder zijn (wederom) niet geïnformeerd over de voorgenomen kaalslag,” vervolgt ze. “Daarnaast vraag ik mij af hoe het college hun huidige beleid verantwoordt. ‘Achterstallig onderhoud’ kunnen ze niet weer aanvoeren lijkt me, aangezien dat vorig jaar al het geval was en er toen rigoureus is huisgehouden. Het onderhoud is meer dan goed uitgevoerd destijds, zeg maar…”


Foto: Hans Knijff

Toch leert navraag van DS/S!N dat het ook nu nog gaat om achterstallig onderhoud. “Ik heb hier verder nog geen enkele onderbouwing bij gehoord,” reageert een andere wijkbewoner van de Jantjeszeepolder (naam bij ons bekend). Hij is pisnijdig. “Wat is dat dan achterstallig onderhoud? Ik kan me voorstellen dat je nieuwe bomen weghaalt om de mooie oude bomen wat de ruimte te geven, maar hier lijkt het toch duidelijk andersom te gebeuren. Navraag bij één van de uitvoerende ambtenaren leert dat ze duidelijk de opdracht hebben gekregen om de oude bomen te kappen, over zieke heb ik niet eens wat gehoord.”

Ook wordt als argument gegeven dat de bomenkap de groei van kruiden zou stimuleren. “Dat lijkt me echt onzin,” zegt hij. “Bramen zullen de overhand krijgen en het licht wegnemen op de grond, dus niks nieuwe kruiden… Ik zou wel eens willen weten welke wijsneus bij de gemeente dit heeft verzonnen. Ik loop elke dag een uurtje in het park en ben nog geen wandelaar tegengekomen die hier een goed woord voor over heeft. Ik ben alleen de bonte specht al een tijdje niet meer tegengekomen, blijkbaar te weinig bomen over.”


Foto: Hans Knijff

“Er zijn veel essen gerooid, waaronder een groot aantal zieke bomen (essenziekte),” zo constateert ‘onze’ fotograaf Hans Knijff. “Op de foto’s zie je de aangetaste stammen. Daar kun je weinig bezwaar tegen hebben, maar er zitten ook veel gezonde bomen tussen de gerooide bomen.”

Hij gaat verder: “Ik kwam tijdens het fotograferen iemand tegen die er wel goede kijk op had en die meldde een ander aspect. Dat is de aantasting van het hele ecosysteem door het rigoureuze snoeien en het tempo ervan. Dat betreft dan de vogels, die niet meer nestelen in een leeg park en de vele soorten insecten die ook mee gesaneerd worden. Denk aan het bijen- en insectenprobleem in ons land. En daar leven de vogels weer van. Volgens hem hebben ze op het stadhuis geen verstand van dit hele ecosysteem. Misschien zouden ze deskundigen daarover kunnen inschakelen.”


Foto: Hans Knijff

“Wat mij het meest stoort in dit alles, is het gebrek aan communicatie van gemeentekant,” zegt Knijff. “Een uitleg aan raadsleden is geen uitleg aan de bevolking. En een mededeling aan wijkraden dat er weer onderhoud wordt gepleegd, is ook geen uitleg en stelt niet gerust.”

“En steeds maar weer zeggen dat het achterstallig onderhoud is, geloof ik niet,” aldus Knijff. “Want die achterstalligheid zou dan op zeker moment ingehaald zijn. Dat is iets eenmaligs en niet blijvend, zoals het er nu aan toe gaat.”

Hij vermoedt dan ook dat er meer achter zit. “Het lijkt er een beetje op dat de plantsoenendienst vanwege zuinigheid en budgetkrimp meer uit is op de opbrengsten van het gerooide hout dan op instandhouding van groene longen voor de bevolking. Dan zou er dus meer sprake zijn van exploitatie als productiebos dan van een kwalitatief mooi park.”

Wiebe de Haan van de wijkraad Jantsjeszeepolder geeft aan dat de wijkraad ook zeer kritisch staat tegenover de werkwijze van de gemeente. “Er wordt ondoelmatig gewerkt,” stelt hij. “Ze laten een grote chaos achter; met vernielde en vervuilde paden en grote sporen. Wie gaat de kosten voor het herstel hiervan betalen?” Ook hij hekelt de communicatie. “Inwoners krijgen geen gehoor bij de ingediende klachten en worden niet serieus genomen. De wijkraad is hier zeer boos over.”


Foto: Wim de Graaf

In de wijk het Fûgellân in Dokkum ziet ook Wim de Graaf “met lede ogen de onzinnige kaalslag aan waar Dokkum en omstreken onder gebukt gaat.” Hij zegt: “Langs de Sud Ie zijn talloze bomen gekapt. Er staat er vrijwel niet één meer. Zo ook langs de Harddraversdijk ter hoogte van de parkeerplaats. Vanaf november 2017 liggen er takken. En niet een klein beetje. Wij zijn inmiddels eind januari. Kan hier geen bestuursdwang op worden toegepast?”

Dongeradeel Sociaal/S!N blijft de rigoureuze bomenkap in Dongeradeel aan de kaak stellen. Dat heeft tot nog toe echter niet geleid tot verandering van beleid door de gemeente. DS/S!N overweegt nu om met een motie te komen, waarin we voorstellen dat er binnenkort ecologisch onderzoek wordt gedaan om kijken of we tot meer samenhang kunnen komen tussen bomen, planten, vogels en insecten in de parken en bossen in de gemeente Dongeradeel.

Reageren? Discussieer mee op onze Facebookpagina: https://www.facebook.com/sociaalinnef/posts/960336517456410